Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Rotterdam wil met subsidie e-health voor senioren stimuleren

De gemeente Rotterdam komt met een tijdelijke subsidieregeling om het gebruik van technologische oplossingen bij oudere Rotterdammers (e-health-oplossingen) te stimuleren. Daarmee volgt Rotterdam in de voetsporen van Den Haag. Dat is al langer bezig met het stimuleren van e-health toepassingen voor oudere inwoners.

Net als Den Haag wil Rotterdam oudere inwoners via e-health helpen om hen langer zelfstandig thuis te laten wonen en hun vitaliteit te stimuleren. Reden voor het college van B&W om in te stemmen met een voorstel van de directeur Welzijn, Zorg en Jeugdhulp voor tijdelijke subsidiëring om een impuls te geven aan de uitrol van deze technologische toepassingen in de stad.

Opschalen bestaande e-health

Het gemeentebestuur verwacht dat met de regeling in het kader van de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning) één of meerdere aanbieders het gebruik van e-health kunnen opschalen. De gemeente benadrukt dat het niet om het ontwikkelen van e-health gaat, maar om het gebruik van bestaande e-health-diensten te stimuleren onder oudere Rotterdammers (55+), hun mantelzorgers en zorgaanbieders.

Het is de toepassing dat de e-health-dienst waarop de subsidie betrekking heeft, blijft bestaan na gebruik van de subsidie en wordt geborgd in het reguliere zorgproces. Verder moet de zorgaanbieder de e-health gebaseerde of -ondersteunde zorgactiviteiten uitvoeren ‘in nauwe samenwerking’ met de doelgroep zelf of hun mantelzorgers. Waar nodig of mogelijk moet ook de leverancier van de e-health toepassing betrokken worden.

Maximale looptijd subsidie 1 jaar

Alleen zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen. Zij moeten zelf minimaal de helft van het totaalbudget voor de e-health dienst financieren. De subsidie heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Aan het einde van de looptijd zal er een evaluatie plaatsvinden om het effect van de dienst te bepalen. Aanvragen kunnen via www.rotterdam.nl/subsidies ingediend worden.

Aanvragen kunnen tot 1 september 2018 ingediend worden. Rotterdam heeft 100.000 euro gereserveerd voor de subsidieregeling. Als er na de eerste ronde 15.000 euro of meer aan subsidie overblijft, kan er tussen 1 november 2018 en 31 januari 2019 opnieuw een aanvraag worden ingediend. De regeling vervalt op 1 januari 2020, al blijft zij wel van toepassing op trajecten die dan nog lopen.

Vitaliteit en zelfredzaamheid

Het gebruik van e-health kan belangrijk zijn voor oudere personen voor het behouden en versterken van hun vitaliteit en zelfredzaamheid, zo stelt Rotterdam in de omschrijving van de ‘doorbraaksubsidie. Bij veel ouderen en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bestaat echter onwetendheid over de mogelijkheden van e-health of een aarzeling om deze technologie in te zetten.

Met deze eenmalige subsidieregeling wil het college één of meerdere aanbieders faciliteren om een doorbraak te realiseren in het gebruik van e-health. Het gaat dus niet om het ontwikkelen van e-health, maar om oudere Rotterdammers, hun mantelzorgers en/of aanbieders te stimuleren tot het gebruik hiervan. Het moet gaan om e-health oplossingen die passen binnen de reikwijdte van de Wmo 2015 of het Nieuw Rotterdams Welzijn. De subsidie heeft geen betrekking op het gebruik van e-health die past binnen bijvoorbeeld de zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Seniorvriendelijk maken

Den Haag is al enkele jaren bezig met het ‘seniorvriendelijk maken van de stad. “We willen zinvolle, digitale oplossingen die zorg betaalbaar houden,” vertelde de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal onlangs tijdens de ICT&health World Conference. “Tijdig kunnen ingrijpen ter preventie bijvoorbeeld.” Onder de noemer ‘Gezond Lang Thuis’ zijn programma’s ontwikkeld zoals de iZi-ervaarwoning en het project ‘Haags Ontmoeten’.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen