Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Ruim een half miljoen e-health subsidie voor Rijndam

De Rijndam revalidatiekliniek heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ZonMW 566.000 euro subsidie ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Daarmee gaat de revalidatiekliniek de inzet het het gebruik van bestaande e-health oplossingen voor de dagelijkse zorgverlening, zoals het Blended Care project, uitbreiden én verbeteren. Daarnaast wordt de subsidie ook aangewend voor de uitbouw en optimalisering van e-health plannen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De toegewezen subsidie stelt Rijndam in staat bestaande e-health oplossingen beter in te richten zodat deze een logische plek krijgen in het revalidatieproces. Een van die oplossingen is het Blended Care project binnen het ‘Zorg Vooruit+’ programma. Binnen dat project overlegt de revalidatiearts met een patiënt of, en in hoeverre, een behandelprogramma op afstand kan plaatsvinden. Daarbij wordt naar de beste balans voor de patiënt gezocht. Het patiëntenportaal speelt daarbij ook een belangrijke rol. Daar kunnen patiënten zich nog beter voorbereiden op afspraken en behandelingen.

E-health en fysieke zorg

Daarbij wordt een deel van de therapie en de gesprekken op een van de locaties van de revalidatiekliniek ingepland, gecombineerd met zorg op afstand. In dat geval worden patiënten ondersteund via beeldbellen of via het online Oefenportaal Rijndam. Een deel van de subsidie wordt aangewend om de optimale combinatie van behandelen op locatie en online zorg verder vorm te geven.

Naast het uitbouwen en optimaliseren van de e-health toepassingen kan dankzij de subsidie ook meer aandacht besteed worden aan digivaardigheid van patiënten en zorgprofessionals. Denk daarbij aan training en het beter vertrouwd raken met de toepassingen.

Eerder dit jaar is Rijndam Revalidatie geselecteerd om deel te nemen aan een implementatieonderzoek van de ALS Thuismeten en Coachen App. In de app vullen ALS-patiënten van Rijndam informatie in over het fysieke functioneren, zoals lopen, slikken of aankleden. Deze app is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en mantelzorgers en met financiële steun van het UMC Utrecht en Stichting ALS Nederland.

Monitoring voortgang

Tijdens het Blended Care project wordt de voortgang voortdurend gemonitord door Rijndam. Gemeten wordt onder andere hoeveel dagen een patiënt opgenomen is en het aantal cliënten dat gebruik maakt van beeldbellen en het oefenportaal. Daarnaast wordt ook bijgehouden welke, en hoeveel, hulpvragen bij de helpdesk binnenkomen.

Tot slot wordt de voortgang ook regelmatig met zowel zorgverleners als patiënten en hun mantelzorgers besproken. Doel van die gesprekken is op de hoogte te blijven van hoe zijn het project en de voortgang ervaren. Voor de bekostiging van de online zorg in de toekomst, werkt Rijndam werkt samen met de zorgverzekeraars.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen