RVO-loket voor vragen over internationale samenwerking

Het RVO heeft een nieuw loket ontwikkeld waar kennisinstellingen terecht kunnen met (veiligheids)vragen omtrent internationale samenwerking. Indien nodig wordt de vraag, die via een digitaal formulier kan worden ingediend bij RVO, doorgespeeld naar een ministerie of meerdere ministeries. Door actuele ontwikkelingen in landen als Rusland en China zijn er steeds meer vragen over het delen van info, cybersecurity en (zelf)censuur. Het nieuwe loket kan kennisinstellingen advies geven en expertise delen.

RVO heeft een nieuw loket waar kennisinstellingen terecht kunnen met vragen over kennisveiligheid en internationale veiligheid. Tevens zijn er plannen bij RVO om een soortgelijk loket te openen voor innovatieve bedrijven, waarvan er in de gezondheidszorg veel zijn. Vragen omtrent kennisveiligheid, cybersecurity maar ook ethische vragen omtrent internationale samenwerking zijn actueler dan ooit vanwege recente ontwikkelingen in China en Rusland. 

Verborgen internationale beïnvloeding

Wetenschappelijke samenwerking met andere landen kan tal van vragen oproepen. Is er bijvoorbeeld een risico bij internationale samenwerking voor ongewenste overdracht of diefstal van kennis, is er misschien sprake van verborgen beïnvloeding of kleven er ethische aspecten aan een internationale samenwerking.

Wanneer een kennisinstelling met dit soort vragen worstelt, kunnen deze worden gesteld aan het loket Kennisveiligheid en worden organisaties vervolgens geholpen met expertise en advies teneinde weloverwogen beslissingen te kunnen nemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is binnen dit loket het eerste aanspreekpunt. Indien nodig kan de vraag van een kennisinstelling worden afgestemd met betrokken ministeries.

Voorkom aantasting academische vrijheid

Met kennisveiligheid wordt het voorkomen van ongewenste overdracht van kennis en technologie bedoeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om hacking of dreigen met ransomware en alle andere acties die negatieve gevolgen hebben voor onze nationale veiligheid en de Nederlandse innovatiekracht. Ook gaat het om verborgen beïnvloedings- en inmengingsactiviteiten van de lokale overheden (“foreign interference”) in het hoger onderwijs en de wetenschap. Zulke beïnvloeding kan leiden tot vormen van (zelf)censuur met als resultaat een aantasting van de academische vrijheid.

Internationale samenwerking & risico’s

Tevens draait kennisveiligheid om ethische kwesties die te maken hebben met de samenwerking met personen en instellingen uit landen waar grondrechten niet worden gerespecteerd. Onderzoekers van een instelling lopen dan het risico betrokken te raken bij de ontwikkeling van technologie die in deze landen wordt ingezet voor de onderdrukking van eigen burgers.

Oorlog Rusland Oekraïne

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne vormt een voorbeeld van nieuwe risico’s voor digitale aanvallen op de Nederlandse zorgsector. Internationale samenwerking tussen kennisinstellingen moet dus scherp in de gaten gehouden worden. Volgens het expertisecentrum voor de zorg (Z-CERT) zijn er op dit moment geen aanwijzingen voor een toename van digitale aanvallen die te maken hebben met de oorlog. Toch blijft het belangrijk om hier op voorbereid te zijn en Z-CERT houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Bernhoven patiëntenportaal
Bernhoven lanceert nieuw patiëntenportaal
hersenimplantaten
Neuralink mag hersenimplantaten op mensen testen
Tijdens het Art Electronica Festival in Oostenrijk heeft de Nederlandse fashion-techontwerper Anouk Wipprecht een bijzondere 3D-geprinte jurk gepresenteerd.
3D-geprinte jurk toont cognitieve belasting van hersenen
Volg jij ons al?