Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Samenwerking voor betaalbare paramedische zorg

De paramedische beroepsverenigingen werken samen met zorgverzekeraars aan plannen voor toekomstbestendige paramedische zorg. De eerste versies van die plannen en werkagenda’s zijn inmiddels opgeleverd. Het doel is het streven naar meer doelmatige, transparante en efficiënte paramedische zorg. Daar horen ook nieuwe tarieven voor de vergoeding bij. Die worden door de zorgverzekeraars samengesteld en, voor zover dat nog niet gebeurd is, de komende periode bekendgemaakt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Beide partijen willen met dit streven invulling geven aan de gemaakte afspraken om tot een betere balans tussen toegankelijkheid, kosten en betaalbaarheid van paramedische zorg te komen. Daarbij speelt het leveren van de juiste zorg op de juiste plek ook een belangrijke rol.

Naar aanleiding van een uitgevoerd onderzoek naar de kosten van deze zorg zijn de zorgverzekeraars en beroepsvereringen met elkaar in gesprek gegaan over de toekomstbestendigheid van de paramedische zorg. Geconcludeerd werd dat het tarief en de betaalbaarheid van deze zorg twee kanten van dezelfde medaille zijn.

Toekomstbestendige paramedische zorg

De uitvoering van de plannen om de paramedische zorg toekomstbestendig te maken zal een aantal jaren in beslag gaan nemen. Zowel de zorgverzekeraars als de paramedische zorgverleners beseffen dat maar al te goed.

“Ik ben blij dat we samen optrekken voor een nog betere paramedische zorg in Nederland. In de komende tijd worden de plannen van de beroepsverenigingen verder uitgewerkt. Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het betalen van passende, kostendekkende tarieven. Wij zijn blij dat de verschillende beroepsgroepen de handschoen oppakken om door aanpassing van de praktijkvoering te zorgen voor een beheerste kostenontwikkeling. Zo houden we de paramedische zorg betaalbaar en toegankelijk, in het belang alle verzekerden”, zo vertelt directeur Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, Wout Adema.

Betaalbare, juiste zorg op de juiste plek

Een van de zaken die tijdens het kostenonderzoek naar voren kwam is het feit dat de gemiddelde normatieve kostprijs in veel gevallen hoger is dan de tarieven die vergoed worden. Het verhogen van de tarieven zal gepaard moeten gaan met andere maatregelen om de zorg betaalbaar te kunnen houden. Worden die maatregelen niet genomen, dan leiden die hogere tarieven vooral ook tot hogere premies. Met name voor de aanvullende verzekeringen, maar tot op zekere hoogte ook voor de basisverzekering.

De zorgverzekeraars zullen de uitkomsten van het onderzoek naar de kosten van paramedische zorg ter harte nemen. Op hun beurt zullen de beroepsgroepen zich maximaal inspannen voor een kwalitatief goede, doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden en ervoor te zorgen dat patiënten ook de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.

Onlangs opende het Máxima MC in samenwerking met Fontys en HAN University of Applied Sciences een Zorg Innovatie Centrum voor paramedische zorg, ParaMáx. Daar gaan paramedische professionals en studenten samen leren, innoveren en onderzoeken hoe de patiëntzorg verbeterd kan worden.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen