Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Santeon, VWS werken aan transparantie zorguitkomsten voor patiënten

De zeven Santeon ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beginnen een project om resultaten van zorg transparant te maken voor patiënten. Het doel van dit project is om zorguitkomsten – zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten – in te zetten in de communicatie richting patiënten. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor het gezamenlijke project met de Santeon-ziekenhuizen en ZonMw.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het doel is volgens VWS om te onderzoeken hoe transparantie van zorguitkomsten het beste kan worden ingezet zodat patiënten beter kunnen meebeslissen over de juiste behandelaar en de juiste behandeling. De resultaten worden publiek beschikbaar gesteld, zodat ook andere partijen / ziekenhuizen gebruik kunnen maken van de inzichten die zijn opgedaan. Patiënten worden in het kader van het project bij de Santeon-ziekenhuizen onder meer beter geïnformeerd over behandelresultaten in de Santeon-ziekenhuizen en meer betrokken bij de keuzes in hun behandeling, ofwel shared decision making.

Beter informeren patiënt

Het gaat binnen het project om zowel klinische uitkomsten (welke behandeling is het meest effectief voor de ziekte of aandoening) als uitkomsten van de behandeling zoals die door de patiënt wordt ervaren (wat is de kwaliteit van leven erna: emotioneel, op het werk, in de relatie, qua pijn etc.) Voor een deel van de ziektes/aandoeningen is deze uitkomstinformatie al beschikbaar. Binnen het project wordt onderzocht hoe de patiënt hier goed over geïnformeerd kan worden zodat het mogelijk is samen te beslissen over de behandeling. Er wordt gekeken of dit leidt tot andere behandelkeuzes en wat de invloed is op de tevredenheid van de patiënt.

Gedurende het project wordt voor drie VBHC-(value based healthcare) aandoeningen onderzocht op welke manier informatie over uitkomsten van behandelingen het beste kan worden aangeboden aan patiënten. Hierbij wordt ook gekeken of de vorm waarin de informatie wordt aangeboden, zou moeten verschillen per patiëntgroep, aldus Santeon. Doel hiervan is om een patiënt meer zicht te geven op de behandelingen die in zijn geval mogelijk zijn en wat het te verwachten resultaat per behandeloptie is. Ook wordt het effect van de aangeboden informatie onderzocht: is een patiënt beter in staat om mee te beslissen in zijn eigen behandeltraject, leidt dit tot meer tevreden patiënten en heeft dit invloed op de kosten en uitkomsten van behandelingen.

Beste behandeling afhankelijk van voorkeur patiënt

Uitgangspunt is dat de beste behandeling afhankelijk is van de voorkeuren van de patiënt. Minister Bruins: “Voor de ene patiënt is het belangrijk om na een behandeling weer een stukje te kunnen lopen met zijn kleinkind. Een ander wil liever nog intensief kunnen sporten. Het gaat erom dat bij de keuze voor behandelaar en behandeling de uitkomst, die voor de patiënt het beste is, centraal staat en dat de patiënt goed mee kan beslissen over de behandeling”.

Het project is onderdeel van het programma Samen beslissen dat Minister Bruins eerder aankondigde over meer uitkomstinformatie voor samen beslissen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere vormen van organiseren en betalen van de zorg en ICT en informatievoorziening. Een breed programmaplan hiervoor volgt later dit voorjaar. Minister Bruins stelt middelen ter beschikking voor een periode van drie jaar (2018-2021).

Transparantie in zorguitkomsten

Santeon stelt trots te zijn om betrokken te worden bij het project, aldus Pieter de Bey, directeur van Santeon. Het ziekenhuiscluster werkt al een aantal jaar aan transparantie in zorguitkomsten en continue verbetering binnen een eigen Value-Based Health Care programma. “Onze zorgverleners zijn transparant naar elkaar over de uitkomsten, kosten en doorlooptijden van de zorg binnen onze zeven ziekenhuizen, en werken samen met patiënten om continu te verbeteren.”

Patiënten betrekken is volgens De Bey cruciaal om inzichten te verkrijgen die gebruikt kunnen worden in de spreekkamer. “Dit project met het ministerie van VWS is een mooie en logische volgende stap naar waarde-gedreven zorg waarin we nauw samenwerken met belangrijke stakeholders waaronder de Patiëntenfederatie Nederland (dat digitale beslisondersteuning voor patiënten binnen de vliegwielcoalitie ondersteunt). Santeon zal zich inzetten voor actieve verspreiding van de uit het experiment verkregen inzichten, zodat alle zorgaanbieders en patiënten(vertegenwoordigers) daarvan kunnen profiteren”.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

Meer weten over  zinnige zorginnovaties en de implementatie? Op 22 juni krijgen honderden zorgprofessionals tijdens de ICT&health World Conference inzichten, antwoorden, handvatten en de beste voorbeelden op het snijvlak van zorginnovatie en de implementatie. Wilt u ook aanwezig zijn? Stel dan hier uw ticket veilig! Want ook dit keer geldt, vol is echt vol.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen