Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

SAZ wil AI in zorg normaliseren met Expertisecentrum

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil met het nieuwe Expertisecentrum Zorgalgoritmen – in co-creatie met zorgprofessionals – machine learning-algoritmen ontwikkelen op basis van data uit de bij SAZ aangesloten ziekenhuizen. De algoritmen kunnen zorgprofessionals helpen bij het stellen van een diagnose, het voorspellen van het beloop of bij het bepalen van het optimale behandelprotocol. Zij houden zo meer tijd over die ze aan hun patiënten kunnen besteden.

Het begin juli opgerichte Expertisecentrum Zorgalgoritmen is een initiatief van de 28 SAZ ziekenhuizen, samen met Bart-Jan Verhoeff, internist-nefroloog en CMIO van ziekenhuis St Jansdal. Het Expertisecentrum is volgens Verhoeff ‘voor en door de zorg’, ontwikkelt algoritmen en deelt kennis over data en Artificial Intelligence (AI) binnen het netwerk van ziekenhuizen. Komend jaar wordt gewerkt aan het opbouwen van organisatie en kennisnetwerk, de technische doorontwikkeling van het platform en het verkrijgen van benodigde CE-markering om zorgalgoritmen ook echt toe te kunnen passen in alle ziekenhuizen.

Inzet AI steeds breder

AI, ofwel kunstmatige intelligentie, wordt momenteel in de zorg vooral ingezet voor diagnostiek. Voor de komende jaren wordt echter een verbreding en verdieping van het aantal toepassingen verwacht, zo schetste Philips afgelopen mei in zijn Future of Health Index. Het gaat hier onder meer om technologieën om de operationele efficiëntie en de zorgresultaten op de langere termijn te verbeteren. Voorspellende technologieën in de gezondheidszorg, zoals machine learning, worden als bijzonder belangrijk beschouwd om kwalitatief goede zorg te blijven leveren.

AI en algoritmen zijn geen doel op zich, maar een techniek om processen te verbeteren en nieuwe verbanden te leggen, benadrukt SAZ. Zorgaanbieders kunnen algoritmen bijvoorbeeld inzetten om zorgverleners ondersteunen bij het stellen van een diagnose of het voorspellen van het beloop of het bepalen van het behandelprotocol. Algoritmen kunnen helpen om onnodige zorg en lange ligduur te voorkomen. Of ze kunnen ondersteuning bieden bij tijdsintensieve taken waardoor er meer tijd en aandacht is voor de patiënt.

Begeleiden bij toepassen algoritmen

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen gaat ziekenhuizen begeleiden bij de implementatie van het softwareplatform waarmee machine learning algoritmen kunnen worden gecreëerd (‘getraind’), op basis van data van de ziekenhuizen. Zo moet onder begeleiding van het Expertisecentrum de kennis over AI groeien bij alle SAZ ziekenhuizen, tegen zo laag mogelijke kosten. De voorspellingen van de algoritmen worden geïntegreerd in bestaande applicaties, zodat de zorgverlener ze ter plekke kan gebruiken. Het Expertisecentrum begeleidt de ziekenhuizen bij de technische en klinische implementatie en ondersteunt bij de scholing van medewerkers.

Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ, ziet deze ontwikkeling als een “fantastische manier om elkaar als regionale ziekenhuizen te versterken. Een enkel regionaal ziekenhuis kan dit niet alleen. Door onze krachten en kennis met alle 28 SAZ ziekenhuizen te bundelen, helpen we elkaar om samen de technologische uitdagingen in het veranderende zorglandschap aan te gaan.”

Kleinlugtenbeld wijst op een eerdere samenwerking die in 2018 leidde tot de oprichting van het communicatieplatform BeterDichtbij. “Nu slaan we de handen ineen door samen met Bart-Jan Verhoeff het Expertisecentrum Zorgalgoritmen te starten. Door de data in eigen hand te houden en ze op deze manier slim en pragmatisch in te zetten creëren we enthousiasme en draagvlak bij onze zorgprofessionals. Onze patiënten hebben hier baat bij want zo versterken we de kwaliteit en veiligheid van de zorg nog verder.”

Overtuigen van nut AI

Verhoeff stelt dat het op orde hebben van de techniek minder belangrijk is dan het overtuigen van dokters en verpleegkundigen van het nut van AI-voorspellingen in hun dagelijkse werk. Maar ook ervoor zorgen dat het naadloos geïntegreerd is in hun dagelijks handelen.

“Daarom is het zo waardevol dat we dit als ziekenhuizen in eigen hand houden. Met het kennisnetwerk van de deelnemende ziekenhuizen kunnen wij borgen dat de algoritmen ook daadwerkelijk meerwaarde hebben en problemen oplossen op de werkvloer. Door samen te werken hebben we een schaalgrootte waarmee we met de veelheid aan data een infrastructuur kunnen ontwikkelen en AI modellen van goede kwaliteit kunnen maken en implementeren terwijl we de kosten laag houden.”

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen