Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

SAZ wil met Philips juiste zorg op juiste plek realiseren

De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) gaat met Philips gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vormen van connected care in te voeren. Het gaat daarbij onder meer om het toepassen van draadloze technologie en software voor het bewaken, monitoren, observeren en zelf-management van patiënten over de gehele zorgketen. Vooralsnog gaat het om een intentieverklaring.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De komende tijd wordt gekeken naar hoe er concreet invulling kan worden gegeven aan de doelen die met de connected care samenwerking gerealiseerd moeten worden: het realiseren van kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen in de zorg. De 28 in SAZ vertegenwoordigde regionale ziekenhuizen willen volgens Bert Kleinlugtenbeld, voorzitter van de SAZ, namelijk samen de beweging maken van ziekenhuis naar gezondheidsorganisatie.

Verplaatsen zorg naar thuissituatie

“Wij hebben afgelopen voorjaar onze strategische koers gepubliceerd, waarbij voorop staat dat we zorg waar dat kan zoveel mogelijk naar de thuissituatie willen verplaatsen. Naast verplaatsen van zorg zien we ook een belangrijke rol voor preventie, of anders geformuleerd het voorkomen van zorg. Daarnaast staan gemak en service voor de patiënt én de zorgverlener voor ons centraal. Een patiënt die de zorg thuis kan ontvangen hoeft immers niet naar het ziekenhuis toe.”

De ziekenhuizen van de SAZ kijken volgens Kleinlugtenbeld voortdurend naar welke goede oplossingen hen van dienst kunnen zijn bij het realiseren van deze juiste zorg op de juiste plek – ook een ambitie van het kabinet om zorgkosten te beperken. Reden voor de koepelorganisatie om met health technology-leverancier Philips nu de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. Door krachten te bundelen, denken SAZ en Philips via connected care de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten te kunnen verbeteren en daarmee kwaliteits- en efficiëntieverbeteringen te realiseren in de zorg.

De oplossingen van Philips voor connected care kunnen onder andere gebruikt worden om patiënten thuis te gaan monitoren, als aanvulling op een verblijf in het ziekenhuis of ter voorkoming van een ziekenhuisopname. Dit is kan via het bewaken van vitale functies van patiënten, zoals met biosensoren. Bij geconstateerde afwijkingen krijgt de zorgverlener direct een melding en wordt er contact gezocht met de patiënt. Voor de patiënt betekent dit de veiligheid van ziekenhuiszorg thuis, in de eigen omgeving, stellen de twee partijen.

Juiste zorg, juiste plek

Léon Kempeneers, Head of Strategy, Innovation, Solutions & Partnerships van Philips Benelux, stelt dat Philips ernaar uitkijkt om met de SAZ-ziekenhuizen de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. “Onze oplossingen kunnen helpen om patiënten eerder dichterbij huis of thuis te behandelen. Door de samenwerking met de SAZ kunnen de Connected Care oplossingen makkelijker opgeschaald worden binnen Nederland in de regionale ziekenhuizen.”

SAZ stelt al meer ervaring te hebben bij het opzetten van partnerships voor het verbeteren van de zorg. In 2017 richtten de 28 ziekenhuizen van de SAZ samen BeterDichtbij op. De ambitie van de in 2018 verzelfstandigde organisatie is om een digitale dienst met landelijke dekking neer te zetten voor alle Nederlanders gericht op het digitaal toegankelijk maken van de zorg.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen