Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Sensire: digitale overdracht verbetert medicatieveiligheid

Digitale medicatieoverdracht tussen wijkverpleegkundigen en apothekers kan de medicatieveiligheid in de zorgketen verbeteren. Dat concludeert zorgaanbieder Sensire op basis van een in 2017 begonnen studie. Het doel van de studie was het beperken van wat men zag als een te groot aantal medicatie-incidenten. De aanbeveling is om apps voor medicatieregistratie in te zetten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Sensire heeft voor de studie samengewerkt met Monique Oord en Evelien Vaags. Evelien Vaags is adviseur kwaliteit en veiligheid bij Sensire en Monique Oord heeft -voor zij anderhalf jaar geleden zelfstandig werd- als relatiemanager voor Sensire gewerkt. Volgens Oord wordt er al veel energie gestopt in het borgen van de veilige principes in de keten, maar leidde dat tot onvoldoende verbetering van medicatieveiligheid.

“We hebben gesprekken gevoerd met apothekers, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen om te kijken hoe we beter konden samenwerken om zo het aantal medicatie-incidenten te verminderen. Daaruit volgde dat er één gesloten systeem voor medicatieoverdracht in de hele keten moet komen. Waar zowel de cliënt als alle betrokken professionals toegang toe hebben.”

Acute problemen bij medicatieveiligheid

Uit een verkenning onder wijkverpleegkundigen kwamen diverse acute problemen naar voren:

  • Het ontbreken van geactualiseerde toedienlijsten als de medicatie veranderd was.
  • Buiten kantooruren moesten wijkverpleegkundigen ‘leuren en sleuren’ om aan medicatielijsten te komen.
  • Apothekers wilden graag van de tijdrovende schriftelijke medicatielijsten af.

In overleg met apothekers is toen gekeken hoe digitale medicatieoverdracht voor wijkverpleegkundigen en apothekers eenvoudig tot stand kon komen. Hiervoor was al een aantal apps op de markt. Oord: “We hebben toen met z’n allen voor de Boomerweb app gekozen, evenals de NCare app in een kleiner gebied. De Boomerweb app werd al door een enthousiaste apotheker in Eibergen gebruikt en verder ontwikkeld vanuit een apothekers-perspectief, maar nu sloot ook ons wijkteam in Eibergen hierbij aan.”

Verdere doorontwikkeling van de app was nodig om aan te sluiten bij de veilige principes gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Dat heeft geresulteerd in een app die voldeed aan alle eisen. Sinds juni 2017 is hij beschikbaar voor iPhone en Android. De BENU apotheek Eibergen heeft hier in 2017 de Zorginnovatieprijs van de KNMP mee gewonnen.

Samenwerking verpleegkundige-apotheek

De app is volgens Ooms absoluut geen doel op zich, maar een middel om te komen tot goede digitale communicatie en samenwerking tussen de wijkverpleging en apotheken. “De praktijk laat zien dat dit digitaliseringsproces geleid heeft tot een kwaliteitsimpuls, doordat het werkproces opnieuw tegen het licht gehouden werd. We hebben gemerkt dat er sindsdien alerter wordt omgegaan met de veilige principes. We kunnen nu nog niet vaststellen dat de medicatie-incidenten afnemen, dat is nog te kort dag. Maar we zien voorzichtige trends dat door de bewustwording in het werken de kwaliteit omhoog gaat.”

Dubbelcontrole via app

Door de samenwerking is er nog een ander groot probleem voor de wijkverpleging getackeld, namelijk dat van de toediening van risicovolle medicatie. Daarvoor is altijd een dubbelcontrole door een collega nodig. Dus moet er altijd iemand in je team beschikbaar zijn om telefonisch of via Facetime een dubbelcontrole uit te voeren.

“Nu is vanuit de teams het idee aangedragen om via de app foto’s te delen met NAAST, een onafhankelijk medisch service center (voorheen van Sensire, red.) dat nu de dubbelcontroles op ieder gewenst tijdstip uitvoert. Sensire schaarde zich enthousiast achter dit idee, omdat het de werklast vermindert en de druk op het beschikbare personeel afneemt.”

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen