Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
16 april 2020
Artikel delen

Serious ADHDgame voor huisartsen gelanceerd

Deze week is de eerste officieel geaccrediteerde ADHDgame voor huisartsen gelanceerd. Met deze zogenoemde serious game kunnen huisartsen hun kennis over een ADHDconsult bij kinderen en volwassenen vergroten en basisvaardigheden verbeteren. De game is beschikbaar voor Android, in de Google Play store, en voor iPhones in de App store van Apple.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De inhoud van de game is ontwikkeld door Ingrid Rours en Rob Perreira, twee kinderartsen in het Rotterdamse MC Kinderplein, samen met huisarts André de Gruijl. De serious ADHDgame is geaccrediteerd door Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) eerstelijns artsen.

Kennis en vaardigheden

In hun praktijk worden huisartsen regelmatig geconfronteerd met vragen over gedrag en ADHD. Ouders of leerkrachten vragen veelal om diagnostiek en behandeling. Een gebrek aan, of onvoldoende, kennis en vaardigheden kunnen ertoe leiden dat een huisarts ADHD niet (tijdig) herkent. Kinderen kunnen hierdoor onnodige schade oplopen en het kan een negatieve invloed hebben op hun functioneren.

En dan zijn er nog de verzoeken van kinderartsen en psychiaters voor het continueren van medicatie, de grote maatschappelijke aandacht voor ADHD en de zorgen omtrent mogelijke overdiagnostiek en overbehandeling.

Rob Pereira: “De leerdoelen zijn gericht op het verbeteren van uw kennis en vaardigheden op het gebied van ADHD. Basisvaardigheden trainen in een virtuele omgeving is de nieuwe manier van leren!”

De serious ADHDgame

In de serious ADHDgame heeft de huisarts een virtuele spreekkamer. Daar komen personen met klachten op consult. Dat kan een kind met ouder of een andere volwassene met klachten zijn. De huisarts moet tijdens het spelen van de game via de juiste vragen de anamnese afnemen en bepalen wat er met de patiënt aan de hand is.

De bevindingen worden opgeslagen in een virtueel patiëntendossier. Wanneer het protocol goed doorlopen word, en de speler (lees: huisarts) goed kijkt en luistert, dan zal hij de juiste diagnose stellen en overgaan tot al dan niet behandelen of verwijzen.

Elke juist beantwoorde vraag levert punten op. Indien de huisarts voldoende punten gescoord heeft, dan wordt een accreditatiepunt toegekend (cluster ABC 1). De technische ontwikkeling van de game is verzorgd door Add App. Meer informatie over de game is op deze website te vinden.

Ingrid Rours: “In de ADHDgame leert de huisarts een aantal basisvaardigheden en leert hij als een medische detective de juiste vragen te stellen om zo ADHD symptomen beter te herkennen en te beoordelen.”

Serious gaming in de zorg

Het inzetten van zogenoemde serious games als hulp- en leermiddelen binnen de zorg is een ontwikkeling die al enkele jaren speelt. Zo werd in 2018 de hartklepgame voor onthuld, bedoeld voor huisartsen om hun kennis van het cardiologisch consult en auscultatie skills te vergroten.

Serious games, vaak op basis van virtual of augmented reality (VR/AR), worden ook steeds vaker ingezet bij de behandeling van patiënten. De Tovertafel van Active Cues, die in 2018 bekroond werd waarvoor inmiddels ook interesse is getoond vanuit het buitenland, is een goed voorbeeld daarvan. Deze serious game behelst het met een beamer op een tafel projecteren van interactieve spellen om dementie patiënten te stimuleren in beweging te komen en mee te doen.

In 2017 werd al een serious game uitgerold voor diabetespatiënten. Door het spelen van de game worden diabetici aangespoord gezonder te gaan leven.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen