Slimme hightech mat monitort vroeg geboren baby´s  

19 december 2023
baby
Monitoring
Nieuws

Het Universiteitsfonds Eindhoven heeft een aanzienlijke donatie ontvangen van de Fred en Thea Philips Foundation (geen familie van de Philips-familie). De weldoeners hebben de wens uitgesproken dat het geld bestemd moet zijn voor wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidssector, met een bedrag van meer dan vijf miljoen euro dat over de komende jaren zal worden verdeeld. Zo zal deze donatie bijvoorbeeld worden gebruikt om de aanstelling van een promovendus te ondersteunen die onderzoek doet naar een innovatieve mat voor prematuren.

Ton Backx, directeur van het Universiteitsfonds Eindhoven vertelt op de website van de Universiteit over de donatie: "Het is een aanzienlijk bedrag dat ons in staat stelt om de komende jaren baanbrekend gezondheidsonderzoek uit te voeren." De overleden Thea Philips heeft opgedragen dat de fondsen worden toegewezen aan medisch onderzoek aan de TU/e. Het gekozen project betreft de ontwikkeling van een 'slimme higtech mat' in samenwerking met Máxima MC in Veldhoven.

Sensortechnologie

Het is een op het eerste oog een eenvoudig klein en dun zwart matje, dat echter propvol met hypermoderne sensortechnologie wordt gestopt. Klinisch fysicus Carola van Pul van Máxima MC legt uit dat voor extreem premature baby's, die slechts 500 gram wegen bij 24 weken en met onderontwikkelde organen, nauwkeurige monitoring cruciaal is. "Het voordeel van deze mat ten opzichte van huidige monitoringsmethoden is de verminderde stress voor baby's omdat het de noodzaak van kleefsensor op hun teer huidje wegneemt."

In de internationale markt zijn weliswaar al sensormatten verkrijgbaar voor baby’s zoals de Bebcare Mat, maar die is in de eerste plaats ontworpen voor gebruik bij gezonde baby’s thuis en richt zich expliciet op de ademhaling. De nieuw te ontwikkelen mat wordt echter een gespecialiseerd hightech product voor (zeer) vroeggeboren baby’s die extra kwetsbaar zijn en richt zich niet alleen op de ademhaling maar ook op bewegingen en straks waarschijnlijk ook op monitoring van de hartslag.

Slimme pleisters

Op het gebied van sensoring is steeds meer mogelijk zoals ook te zien is aan de opmars van slimme pleisters, die helpen om patiënten in het ziekenhuis of zelfs thuis voortdurend in de gaten te houden. Ook zo’n slimme pleister kan net als de slimme mat data doorsturen, waardoor slimme analyses mogelijk zijn. Een vroeggeboren baby vraagt echter vanwege zijn of haar grote kwetsbaarheid om een zeer voorzichtige benadering die voor minimale belasting zorgt. De nieuw te ontwikkelen slimme mat is hiervoor ideaal, omdat de baby hier gewoon zonder belasting of stress op kan liggen. Deze mat, die onder een baby in een couveuse wordt geplaatst, monitort cruciale factoren zoals beweging, ademhaling en mogelijk in de toekomst de hartslag, zonder ongemak voor de baby te veroorzaken.

Hightech mat

Carola van Pul, klinisch fysicus én hoogleraar aan de TU/e, benadrukt het potentieel van de slimme mat bij het monitoren van bewegingen. "De sensormat registreert verminderde beweging als een baby niet in orde is, waardoor medisch personeel snel kan ingrijpen."

“Vanwege de gevoeligheid die nodig is voor zulke kleine baby's, is de mat uitgerust met geavanceerde technologie. De door de sensoren verzamelde gegevens zullen bijdragen aan het begrijpen van patronen, uiteindelijk een model ontwikkelen dat herkent en waarschuwt als er in de toekomst problemen zijn met baby's. De mat is tot nu toe getest met minstens twintig kinderen, en de verzamelde gegevens zullen helpen om het lopende onderzoek te sturen. Het kan echter nog enkele jaren duren voordat het product op de markt komt. Desalniettemin kan dankzij de nalatenschap van Fred en Thea Philips, een promovendus de komende jaren ondersteunen bij het analyseren van de gegevens.”