Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

SmartGlass-implementatie in langdurige ouderenzorg

Een veranderende arbeidsmarkt, toenemende zorgzwaarte van cliënten en de oplopende leeftijd van medewerkers maken innoveren in de ouderenzorg nodig. Zo’n innovatie is de SmartGlass (slimme bril) die het mogelijk maakt mee te kijken door de ogen van een collega en op afstand met elkaar te communiceren. Vier organisaties in de langdurige zorg hebben onderzocht of de aanname klopt dat de inzet van een SmartGlass leidt tot minder reizen en dat de beschikbare zorgcapaciteit flexibeler kan worden ingezet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In januari 2020 begonnen vier zorgorganisaties in Zuid-Limburg (Cicero Zorggroep, MeanderGroep, Sevagram en Zuyderland) in dit kader – met behulp van een subsidie in het kader van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – met een éénjarig project in samenwerking met Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. Er zijn meerdere slimme brillen en aanbieders op de markt. In het project in Zuid-Limburg is met één leverancier van een specifieke slimme bril gewerkt.

Vier use cases SmartGlass

De insteek van het project was om samen vier ‘use cases’ (gebruikssituaties) uit te werken en te implementeren:

1) triage op afstand.
2) wondzorg.
3) opleiden van studenten.
4) observatie van onbegrepen gedrag.

De doelstelling was om opgedane kennis en ervaringen uit te wisselen en samen te leren over de uitvoering van de use cases, relevante implementatiefactoren en onder welke voorwaarden de SmartGlass meerwaarde kan hebben.

Het onderzoeksplan richtte zich op het in kaart brengen van factoren die de implementatie beïnvloeden, maar ook op het onderzoeken van de ervaren meerwaarde en hanteerbaarheid van de SmartGlass. De Covid-19 pandemie leidde in maart 2020 tot andere prioriteiten. tegelijk zorgde de noodzaak tot zorg op afstand voor meer interesse in het gebruik van een SmartGlass.

Nog te veel nadelen

Uiteindelijk hebben de onderzoekers niet kunnen afleiden dat de SmartGlass in de huidige vorm tot een efficiëntieslag leidt. Er kleven nog te veel nadelen aan. Zo faalt de techniek nog te vaak en is onvoldoende ‘plug & play’. Sommige professionals gaven aan de voorkeur te geven aan het brengen van een fysiek bezoek aan de cliënt. Anderen vonden het juist fijner om op afstand mee te kijken, omdat zij zo bij een cliënt op een andere locatie kunnen meekijken.

Aan de ene kant concludeerden projectleiders en managers dat gebruikers blijven vasthouden aan de traditionele wijze van werken, wanneer niet aan alle noodzakelijke of gewenste eisen en randvoorwaarden wordt voldaan. Aan de andere kant geven de opgedane ervaringen hen voldoende vertrouwen dat door de inzet van de SmartGlass efficiënter met de beschikbare capaciteit van zorgprofessionals kan worden omgegaan en er tijd (vooral reistijd) bespaard kan worden.

Geen business case

Op basis van de prijs die de leverancier op dit moment vraagt voor de SmartGlass, is het niet mogelijk een business case op te stellen die het opschalen interessant maakt. Wanneer de SmartGlass meer plug & play is, meer functionaliteiten heeft en de kosten meer in verhouding staan tot de baten, is er wellicht kans op een positieve (financiële) business case.

Cicero Zorggroep, MeanderGroep, Sevagram en Zuyderland zetten de samenwerking met Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool voort rond het thema zorg op afstand. Samen bekijken ze welke problemen er spelen in de zorg en hoe deze het beste opgelost kunnen worden met innovatieve zorgtechnologie.

Lees het hele artikel over het onderzoek in ICT&health 6, die op 9 december verschijnt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen