Nieuwe KIC-call omtrent technologische en sociale innovatie  

NWO kondigt de publicatie aan van een nieuwe KIC-call. De wetenschapsfinancierder wil samenwerking stimuleren in missie-gedreven technologische en sociale innovatie. Alfa, bèta, gamma en praktijkgerichte onderzoekers aan hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen worden uitgenodigd om in deze call als (hoofd)aanvrager op te treden. Het doel van de nieuwe call is het ontwikkelen van kennis- en handelingsperspectieven voor multi-stakeholder samenwerking bij complexe maatschappelijke uitdagingen.

De titel van de nieuwe KIC-call luidt: ‘Samenwerking in missiegedreven innovatie: een interdisciplinaire en multi-stakeholder opgave’. Het gaat om publiek-private onderzoekssamenwerking omtrent complexe maatschappelijke innovaties die ook economisch verdienvermogen hebben.

NWO zal onderzoekers vanuit verschillende disciplines uitnodigen om geïntegreerde onderzoeksvragen te formuleren. De publicatie van de nieuwe call met een publiek-privaat onderzoeksthema wordt eind maart 2022 verwacht. Op donderdag 21 april 2022 van 09:30-12:30 uur organiseert NWO een matchmakingbijeenkomst voor deze call.

NWO & facts

NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Concrete thema’s zijn technologische en sociale innovatie omtrent grote maatschappelijke thema’s. Denk aan vergrijzing, klimaat en cybersecurity. Het MTIB van de Nederlandse overheid agendeert dergelijke innovaties, waarbij het maatschappelijk verdienvermogen het uitgangspunt is.

Sociale innovatie

Maatschappelijk verdienvermogen ontstaat wanneer een innovatie maatschappelijke impact realiseert en bijdraagt aan extra economisch verdienvermogen. Het idee is dat innovaties pas succesvol kunnen worden opgeschaald als er ook economisch verdienvermogen is. De gewenste combinatie van technologische en sociale innovatie die hiervoor nodig is vraagt om kennis over de complexe samenwerking tussen stakeholders. Een voorbeeld: in het kader van de woon- en stikstofcrisis speelt onder andere de vraag bij wie de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor beslissingen ligt binnen het geheel van samenwerkingsvormen.

Doel van de call

Hiermee kunnen de samenwerkingen beter worden ingericht, opgestart en onderhouden en komt missiegedreven innovatie in een versnelling. Deze call zal dus niet zozeer gaan om de ontwikkeling van technologische, sociale of institutionele innovatie op zichzelf, maar is gericht op kennis over samenwerking om missiegedreven innovatie te versnellen. Onderzoek binnen deze call kan zowel over bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden gaan. De call zal daarom onderzoekers vanuit verschillende disciplines uitnodigen om geïntegreerde onderzoeksvragen te formuleren.

Voorbeeld KIC-call omtrent dementie

Een mooi voorbeeld van onderzoeksprojecten die in 2022 al zijn gehonoreerd door NWO, zijn er twee omtrent de KIC-call ‘Leven met Dementie’. Het gaat om ‘Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia’ (QoLEAD) van professor Pijnenburg en ‘Young onset dementia: mechanisms of selective vulnerability and their contribution to disease presentation’ van professor IJsselsteijn. Beide onderzoeken zijn interdisciplinair en worden verbonden met het thema kunstmatige intelligentie. Het doel is om de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25 procent te verbeteren.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Bernhoven patiëntenportaal
Bernhoven lanceert nieuw patiëntenportaal
hersenimplantaten
Neuralink mag hersenimplantaten op mensen testen
Tijdens het Art Electronica Festival in Oostenrijk heeft de Nederlandse fashion-techontwerper Anouk Wipprecht een bijzondere 3D-geprinte jurk gepresenteerd.
3D-geprinte jurk toont cognitieve belasting van hersenen
Volg jij ons al?