Speciale status voor hightech diabetesbehandeling

Het diabetes innovatiecentrum van ZGT is gehonoreerd met de STS topklinische status. Deze bekroning is te danken aan een hightech behandeling op maat van diabetes. Dankzij tal van technologische mogelijkheden, zoals een sensor en een slimme app, kan er optimale zorg worden verleend.

Zorg op maat is iets waar zeker patiënten met diabetes veel baat bij hebben. Vanuit het diabetes innovatiecentrum van ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) wordt al jaren onderzoek gedaan op het gebied van diabetes mellitus en wordt voor iedere patiënt de beste behandeling nagestreefd. Niet onverdienstelijk en onlangs was er dan ook een officiële beloning in de vorm in de vorm van de STZ topklinische status.

Bloedafnames

Normaliter wordt de glucoseconcentratie in het bloed gereguleerd door afgifte van het hormoon insuline. Zo niet bij diabetespatiënten, omdat die een te hoge of juist te lage bloedglucose hebben doordat de alvleesklier geen insuline meer afgeeft (diabetes type 1). Of de oorzaak is gelegen in het feit dat de werking van insuline verminderd is (diabetes type 2). Tot voor kort werd het effect van glucose verlagende behandeling gemeten aan de hand van driemaandelijkse bloedafnames.

Sensor meet glucose 

Dankzij allerlei technologische ontwikkelingen is voor deze mensen een betere kwaliteit van leven en een adequate behandeling mogelijk. Veel patiënten dragen bijvoorbeeld een sensor die 24 uur per dag de glucose meet. De gebruikelijke driemaandelijkse controles worden dankzij de informatie die deze metingen opleveren naar alle waarschijnlijkheid overbodig.

Beweging en voedingspatroon kunnen tegenwoordig ook steeds makkelijker worden bijgehouden met een speciale diabetes-app. Het is immers zo dat iedere patiënt anders reageert op voeding en insuline. Door die effecten real-time te registreren is betere zorg op maat nodig. Er komen naast de Diameter, zoals de diabetes-app van ZGT heet, ook nog andere apps op de markt. Een goed voorbeeld is het recente onderzoek naar MyDiaMate, een diabetes-app die speciaal is ontwikkeld om de mentale gezondheid van volwassenen met diabetes type 1 te versterken. Dit onderzoek werd eind 2022 nog gehonoreerd met 1 miljoen euro en wordt  in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje uitgerold.

App draagt bij aan topklinische status  

Onder leiding van Internist Goos Laverman hebben onderzoekers de afgelopen tien jaar gewerkt aan de Diameter-app om glucosewaarden, voeding en beweging bij te houden. Die speciale app heeft zeker geholpen bij het binnenhalen van de topklinische status. De app heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het realiseren van twee grote dataverzamelingen met gegevens van meer dan 700 patiënten.

Hiermee was het onder meer mogelijk inzicht te krijgen in de invloed van leefstijl op glucoseconcentratie en wat voor effecten eiwitinname heeft op behoud van de nierfunctie. Daarnaast is gekeken hoe de data van glucosesensoren kan worden gebruikt om de driemaandelijkse bloedglucosemeting te vervangen. Het onderzoek is niet onopgemerkt gebleven zo moge blijken uit het feit dat daarover al in twintig publicaties in wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd. 

Samenwerkende topklinische opleidingsziekenhuizen

Het ZGT heeft behalve diabetesverpleegkundigen en internisten ook technisch geneeskundigen in dienst. Doordat zij de technologie achter de meetsystemen kunnen doorgronden kunnen wij uitgebreidere analyses doen aan de hand van de data om zo een beter behandeladvies te geven.  

ZGT is sinds 2021 toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning betekent dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert, die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening. Ieder STZ-ziekenhuis heeft specialisaties en bijzondere expertisegebieden in huis die in het Topklinisch Zorgregister in beeld zijn gebracht. Eerder kregen het Centrum voor Geriatrische Traumatologie, de slokdarm-maagkliniek en ‘de diabetische voet’ een STZ-erkenning. 

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
slokdarmkanker
Slokdarmkanker beter herkennen dankzij AI  
Een medewerker van het prijswinnende Virtueel Zorgcentrum praat met een patiënt (Foto: Rijnstate).
Virtueel Zorgcentrum wint ‘de Maas implementatieprijs’
Breuk
Nieuwe app voor thuismonitoring eenvoudige letsels
Pupillometrie
Smartphone accessoire voor pupillometrie
Volg jij ons al?