Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

St. Antonius Ziekenhuis rondt VIPP-5 af

Steeds meer ziekenhuizen weten het stimuleringsprogramma VIPP-5 voor veilig digitaal uitwisselen met andere zorgverleners en met patiënten met succes af te ronden. Op 5 juli was het de beurt aan het St. Antonius Ziekenhuis (regio Utrecht). Dit betekent onder meer dat patiënten diverse medische gegevens die bij het St. Antonius geregistreerd staan, kunnen verzamelen en bekijken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

VIPP 5 (Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) werd in februari 2020 gelanceerd. Het stimulerings- en subsidieprogramma is opgezet om de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) en tussen ziekenhuizen onderling te verbeteren. In totaal doen 200 instellingen mee.
https://www.icthealth.nl/nieuws/vipp-5-officieel-van-start-gaat-stap-verder/

Opbouw VIPP-5

De VIPP 5 regeling is opgebouwd uit drie modules, waarvan A1 en A3 verplicht zijn:

  • A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO.
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer).
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen.

Het is de opvolger van VIPP 1 en 2, die vooral bedoeld waren voor verbetering van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. Dit waren de eerste stimuleringsregelingen om open, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorginformatiesystemen sneller ingevoerd te krijgen. Vergelijkbare programma’s waren of zijn er onder meer voor de eerste lijn (OPEN), de care-sector (InZicht), de ggz (VIPP-ggz), geboortezorg (VIPP Babyconnect) en apotheken (VIPP-Farmacie). De sinds kort van kracht zijnde Wegiz gaat de komende jaren steeds meer vormen van digitale gegevensuitwisseling in de zorg verplichten.

Ziekenhuis Tjongerschans en Radboudumc waren in juni 2023 de koplopers bij het afronden van heel VIPP-5. Beide ziekenhuizen zijn nu in staat om digitaal informatie uit te wisselen met PGO’s conform het MedMij afsprakenstelsel. Ook hebben ze allebei aangetoond dat ze de Basisgegevensset Zorg (BgZ) digitaal met andere zorginstellingen kunnen uitwisselen en verschillende secties van de BgZ kunnen hergebruiken.

Gegevens overzetten naar PGO

Het officieel voldoen aan module 1 van VIPP-5 betekent nu dat patiënten van St. Antonius een reeks gegevens kunnen overzetten naar een PGO:

  • Belangrijke medische basisgegevens zoals gebruikte medicatie, uitslagen van laboratoriumonderzoek ( bijv. bloedonderzoek) en aandoeningen en allergieën.
  • Correspondentie van het St. Antonius met andere zorgverleners.
  • Verslagen van en radiologisch onderzoek (bijv. een röntgenfoto of scan).
  • Vragenlijsten die via Mijn Antonius zijn ingevuld.

Daarnaast kan het St. Antonius de genoemde medische basisgegevens en correspondentie nu eenvoudiger uitwisselen met andere zorginstellingen als dat nodig is voor patiëntenzorg. Het ziekenhuis vraagt patiënten hieraan mee te helpen door het St. Antonius toestemming te geven om medische gegevens met andere zorginstellingen te delen. Dat kan nu via patiëntenportaal Mijn Antonius of fysiek in het ziekenhuis bij de medewerkers van het Inschrijfbureau. Het is de bedoeling dat online toestemmingsplatform Mitz de komende jaren de centrale plek wordt voor eenmalige toestemming.

Meer patiëntveiligheid

Jippe Balt, cardioloog, stelt in een nieuwsbericht van St. Antonius blij te zijn met deze ontwikkeling: “We kunnen op een betrouwbare, veilige en snelle manier patiëntgegevens uitwisselen met andere ziekenhuizen. Denk aan belangrijke gegevens als uitslagen van laboratoriumonderzoek, medicatie, allergieën en informatie over ziekenhuisopnames, onderzoeken en operaties die een patiënt heeft gehad. Dit vergroot de patiëntveiligheid en maakt ons werk gemakkelijker.”

Het ziekenhuis benadrukt dat Mijn Antonius onverminderd belangrijk blijft. Patiënten hebben hier toegang tot extra functionaliteiten. Voorbeelden zijn afspraken maken (wijzigen en afzeggen), een vraag stellen aan een zorgverlener, vragenlijsten invullen of herhaalrecepten aanvragen. Ook blijft Mijn Antonius het kanaal waarmee het ziekenhuis veilig met patiënten kan communiceren en persoonlijke en vertrouwelijke informatie kan delen. Via PGO’s is dit (nog) niet mogelijk.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen