Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
21 november 2019
Artikel delen

St. Antonius Ziekenhuis sluit VIPP-programma positief af

Onlangs heeft het St. Antonius Ziekenhuis de laatste audit van het landelijke VIPP-programma (versnellingsprogramma informatie-uitwisseling tussen patiënt en professional) met succes doorlopen. Hiermee is het gehele programma positief afgerond. In oktober meldde het ziekenhuis al de succesvolle afronding van de module A3.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met de laatste A2 module hebben patiënten meer inzicht in hun medisch dossier via het patiëntportaal Mijn Antonius. Patiënten kunnen voortaan brieven van hun zorgverlener aan andere zorgverleners inzien, uitslagen van medische onderzoeken eerder bekijken en een gezondheidssamenvatting downloaden gebaseerd op de basisgegevensset zorg.

Tevens heeft de externe auditor vastgesteld dat volgens VIPP-normen meer dan voldoende patiënten het patiëntportaal Mijn Antonius ook daadwerkelijk actief gebruiken.

Het St. Antonius ziekenhuis zegt het belangrijk te vinden dat patiënten digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens. Met het patiëntportaal wil het ziekenhuis naar eigen zegen patiënten meer inzicht geven in hun eigen zorgproces, zodat zij hier meer regie over kunnen voeren. Ook is inzicht in de eigen medische gegevens een voorwaarde voor patiënt én ziekenhuis om toe te groeien naar samen beslissen, aldus het ziekenhuis.

‘Duidelijke visie rondom digitalisering’

Afgelopen oktober meldde het St. Antonius ziekenhuis al de succesvolle afronding van de VIPP-module A3. A3 is een extra stap om te realiseren voorafgaand aan het einde van de subsidiedatum (31 december 2019). Deelnemers aan A3 (15 ziekenhuizen en acht categorale instellingen) moeten drie van vijf subdoelstellingen realiseren.

Het St. Antonius ziekenhuis behaalde de module doordat patiënten binnen het patiëntportaal Mijn Antonius hun medicatie kunnen inzien en aanpassen. Ook biedt het ziekenhuis een e-healthmeting via het portaal aan: voor kinderen met diabetes is het nu mogelijk hun glucosedagboek digitaal in te vullen.

Op 14 november werd de laatste A2 module behaald waarmee het VIPP-programma werd afgerond. ”We zetten hiermee een hele belangrijke stap naar de toekomst. Het is een mooie basis om verder te bouwen aan een patiëntportaal dat ons helpt de patiënt nog beter te betrekken bij zijn eigen zorgproces. Het ontwikkelen van een duidelijke visie rondom digitalisering van ons zorgproces zal een eerste vervolgstap zijn voor ons ziekenhuis”, zegt CIO van het St. Antonius ziekenhuis Wilfred Reinhard.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen