Standaard eAfspraak toegevoegd aan MedMij-raamwerk

De nieuwe standaard eAfspraak is toegevoegd aan het MedMij-raamwerk. Dat maken Nictiz en MedMij bekend. De standaard eAfspraak maakt het mogelijk om in een persoonlijke gezondheidsomgeving afspraken in te zien, te wijzigen en te maken bij verschillende zorgverleners. Het moet patiënten overzicht en gebruiksgemak bieden. Dat moet weer leiden tot meer grip op de eigen gezondheidsgegevens en meer regie over de eigen gezondheid.

Samen met de Patiëntenfederatie Nederland, andere partijen uit de zorg en ICT-leveranciers heeft MedMij de standaard ontwikkeld. Tussen 12 oktober en 23 november liep de openbare consultatie voor de eAfspraak, waarmee Nictiz terugkoppeling uit het veld wilde krijgen over producten en standaarden die het ontwikkeld in het kader van het MedMij–programma. De feedback was belangrijk om aansluiting te vinden op wensen van stakeholders, zoals leveranciers van EPD’s, zorgverzekeraars en – aanbieders, zorgprofessionals en patiënten. Uiterlijk in 2020, mogelijk al in 2019, moet het volledige raamwerk afgerond worden om zo eenvoudiger uitwisseling van en inzage in gegevens van patiënten te faciliteren.

Ontwikkeling in diverse stappen

De standaard eAfspraak wordt in stappen ontwikkeld. In 2017 heeft e-health kennisinstituut Nictiz zich gericht op het eerste deel: patiënten kunnen afspraken inzien en zorgverleners kunnen wijzigingen naar hun patiënten sturen. Een voorbeeld: patiënt Thomas kan zo gemakkelijk en overzichtelijk bijhouden wanneer een controle in het ziekenhuis staat gepland. Ook ontvangt hij een melding wanneer zijn huisarts, internist, prik-lab of POH een afspraak heeft verzet. Thomas zal zijn afspraken minder snel vergeten, omdat ze allemaal in één toegankelijk overzicht staan.

Het eerste deel van de standaard is tot stand gekomen na diverse expertsessies, openbare consultatierondes en veldconsultaties. In 2018 breidt MedMij de standaard eAfspraak verder uit met de mogelijkheid om als patiënt zelf een afspraak bij je zorgverlener te plannen, te verplaatsen of te verwijderen.

Opbouw van eAfspraak

De standaard eAfspraak beschrijft de informatievelden waaruit een afspraak is opgebouwd, ongeacht de zorgverlener en het softwarepakket wat hij of zij gebruikt. In het datamodel zijn de soorten afspraken beschreven, met wie en waar de afspraak plaatsvindt en of deze afspraak samenhangt met andere afspraken (bijvoorbeeld bij een reeks van bepaalde onderzoeken).

Zo kan het PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) van de cliënt elke afspraak herkennen vanuit alle verschillende softwarepakketten. Daarnaast is beschreven hoe een patiënt vanuit zijn PGO een afspraak kan volgen, plannen, wijzigen en annuleren en dat het PGO hem helpt herinneren aan aanstaande afspraken. Verder komen zaken aan bod zoals vanuit het PGO aanvragen van afspraken, inzage door mantelzorgers, familie en andere zorgverleners en de mogelijkheid van groepsafspraken.

Over de specificaties

De MedMij specificaties in eAfspraak bestaan uit functionele ontwerpen en technische uitwerkingen en worden onderdeel van het MedMij Afsprakenstelsel. Het afsprakenstelsel verwijst naar de functionele ontwerpen, die op hun beurt verwijzen naar de technische specificaties. Onderstaande figuur illustreert dit.

Het functioneel ontwerp bevat een use case beschrijving over de verschillende vormen en mogelijkheden van afspraken, de opbouw daarvan (datamodel) en wijze van uitwisseling. Dit geeft overzicht voor productmanagers, architecten en ontwerpers maar ook voor bouwers en testers van softwareleveranciers.

De specificaties bestaan uit technische bouwstenen en de toepassing daarvan in eAfspraak. De technische bouwstenen betreffen de uitwerking in FHIR-profielen. Die profielen leggen ieder element eenduidig vast hoe deze wordt uitgewisseld. Doelgroep voor de technische specificaties zijn vooral bouwers en testers van softwareleveranciers.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?