Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Standaardisatie en afstemming must voor informatieoverdracht dag- nachtzorg

Om goede 24-uurs zorg te kunnen leveren aan cliënten, is de informatieoverdracht tussen dag- en nachtzorg van groot belang. Dit vraagt om heldere communicatie en afstemming tussen zorgmedewerkers. Steeds vaker vindt de informatie uitwisseling plaats via digitale systemen, aldus zorgorganisatie Vilans.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Niet alle informatie is echter even belangrijk. Bovendien is vaak niet duidelijk waar zorgmedewerkers echt behoefte aan hebben. Een vraag is verder:  hoe kunnen leveranciers van verschillende systemen in die informatiebehoefte voorzien en zo optimaal ondersteunen in 24-uurs zorg?  Vilans onderzocht deze vragen samen met zorgaanbieders en leveranciers van ECD’s en domoticasystemen en roept zorgaanbieders op van de conclusies speerpunten te maken in 2017.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn gebundeld in de eindrapportage ‘Een integraal zorgsysteem, vraagstuk of prachtstuk’. Sabine Timmer van Vilans schrijft daarnaast schrijft in haar blog over bevindingen uit dit rapport met als belangrijkste advies: breng de dag- en nacht weer bij elkaar in 24 uur.

Afstemming belangrijk

De dag- en nachtzorg blijken vaak gescheiden werelden, schrijft Timmer in haar blog, terwijl juist de afstemming tussen beiden zo belangrijk is. Het afgelopen jaar heeft Vilans een verkenning gedaan naar deze gescheiden werelden. We hebben tijdens de verkenning gezien dat zowel in de dag- als nachtzorg wordt geïnvesteerd om meer cliëntgericht te werken.

Dit draagt bij aan betere kennis en expertise, maar heeft ook een risico op een te nauwe focus op de dag- óf nachtzorg. Hierdoor wordt men te weinig in staat gesteld om aandacht te hebben op een breder perspectief, namelijk het totale leven van de cliënt. “Onze conclusie is: de kracht ligt in de samenwerking en heldere communicatie tussen medewerkers, cliënten en verwanten.”

Gebrek aan efficiency

Een belangrijke conclusie in het onderzoek is onder meer gebrek aan efficiency. Zorgmedewerkers gaven aan dat ze het belangrijk vinden om de overdracht van zorg goed te blijven faciliteren. Maar op dit moment werken ze vaak in verschillende systemen naast elkaar, soms zelfs op twee verschillende computers. Dit werkt niet efficiënt. Een geciteerde medewerkster uit de nachtzorg stelt: ‘Onze droom is om alleen meldingen te krijgen die er toe doen en dat alle bewoners inzet op maat hebben.’

Behalve het soort informatie is ook het moment waarop informatie ontvangen wordt, essentieel voor zorgmedewerkers. Zij willen actief geattendeerd worden op belangrijke informatie over de cliënt. En zo gemakkelijk, snel en real-time kunnen rapporteren en eventuele verantwoording afleggen.

Standaardisatie

Leveranciers van onder meer ECD’s herkennen het vraagstuk rondom de koppeling van de systemen. Ze hebben wel inventariserende gesprekken gehad met zorgorganisaties maar dit heeft tot dusver weinig daadwerkelijke koppelingen opgeleverd. De grootste behoefte bij leveranciers is om de systemen te standaardiseren. Zo kunnen er universele oplossingen gemaakt worden, in plaats van maatwerk wat erg duur is.

‘Standaarden, liefst internationale, zouden absoluut bij kunnen dragen aan het vergemakkelijken van het koppelen van systemen. Mooiste om na te streven is het integreren van systemen, zodat men daadwerkelijk meerwaarde ervaart,’ zo stelt een niet bij name genoemde ECD-leverancier.

Verbetering, integratie

Zowel de zorg als leveranciers zien kansen voor verbetering en een integratie tussen domotica en ECD lijkt gewenst te zijn om een betere overdracht te realiseren. Om de 24-uurs zorg zo goed mogelijk te garanderen is het verder van belang dat zorgaanbieders en leveranciers met elkaar in gesprek blijven over informatiebehoeften tijdens de zorg en de mogelijkheid om systemen hierbij te laten aansluiten. Wat nu precies een goede koppeling is, is nog onduidelijk.

Kom op 26 januari a.s. naar het ICT&health Experience congres voor de zorg en deel kennis en kunde met zorgcollega’s. Het congres vindt plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Wilt u met uw zorgcollega’s ook aanwezig zijn? Reserveer dan, nu het nog kan, hier uw Gratis Ticket.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen