Standaardisatie faciliteert uitwisseling gegevens, verbetert patiëntveiligheid

Gegevensuitwisseling tussen zorgverleners zorgt voor een meer compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt, zo stellen Nictiz en NIVEL in een voorpublicatie van de eHealth monitor 2017. Dit draagt bij aan patiëntveiligheid, omdat continue beschikbaarheid van bijvoorbeeld het actuele medicatiedossier de kans op fouten kleiner maakt. Het gebruik van standaarden zoals via MedMij – faciliteert deze ontwikkeling.

Driekwart van de artsen vindt het gebruik van standaarden de beste oplossing om patiëntgegevens te delen, zo blijkt uit een factsheet waarin conclusies getrokken worden uit het onderzoek van Nictiz en het NIVEL voor de eHealth-monitor 2017. Zowel huisartsen als medisch specialisten is gevraagd welke mogelijkheden positief kunnen bijdragen aan de verbetering van gegevensuitwisseling en welke belemmeringen zij nog ervaren.

ICT-systemen belemmeren informatie-uitwisseling

Op dat laatste gebied ondervinden in de dagelijkse praktijk met name medisch specialisten nog belemmeringen in de gegevensuitwisseling door de huidige ICT-systemen. De helft van de medisch specialisten geeft aan dat de huidige systemen niet naar behoren werken. Systemen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar of er is geen koppeling met het EPD. 40 procent van de medisch specialisten heeft daarom problemen bij het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners.

Het gebruik van algemene standaarden zal dan ook volgens 85 procent van de artsen de informatie-uitwisseling tussen elektronische patiëntendossiers (EPD’s) onderling of met bijvoorbeeld een HIS verbeteren, wat bijdraagt aan een actueel beeld van de patiënt. Nog eens 79 tot 85 procent van de artsen vindt dat andere mogelijkheden, zoals delen van gegevens via een samenwerkingsplatform voor zorgverleners (gekoppeld aan het EPD) of samenwerken in hetzelfde EPD, positief bijdragen. De voorkeur wordt echter gegeven aan het uitwisselen van gegevens volgens standaarden zoals die nu via het MedMij-programma gerealiseerd worden. 73 procent van de huisartsen en 80 procent van de medisch specialisten is het hiermee eens.   

Elektronische gegevensuitwisseling is al langer een belangrijk speerpunt binnen de zorg. Een van de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg is erop gericht dat zorgverleners de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal en gestandaardiseerd overdragen. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen het belang van verdere implementatie van standaarden zoals in diverse landelijke programma’s, zoals Registratie aan de Bron, Medmij en VIPP in de praktijk wordt gebracht.

Goede uitwisseling vaak onmogelijk

Dat adequate uitwisseling van medische gegevens nog niet altijd en overal mogelijk is, bleek vorig
jaar uit de eHealth-monitor 2016. Zo ontvingen zes op de tien huisartsen nog geen overzicht van de
ontslagmedicatie van een patiënt. Ook ervoeren artsen dat informatiesystemen slecht of in het
geheel niet gekoppeld konden worden. Zij zagen dat als een serieuze belemmering voor informatie-uitwisseling tussen zorgverleners.

Een compleet en gedeeld beeld van de patiënt is noodzakelijk voor de continuïteit van de zorg en de patiëntveiligheid. Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners draagt bij aan dit gedeelde beeld. Wanneer een zorgverlener niet over de meest actuele patiëntinformatie beschikt, kan dit leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld risicovolle interacties door ongeschikte combinaties van geneesmiddelen.

Lees meer in de Factsheet. Deze factsheet is een uitgave van Nictiz en het NIVEL. Het betreft een voorpublicatie van de eHealth-monitor 2017 die in november 2017 zal worden gepubliceerd.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?