Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
16 januari 2018
Artikel delen

Standaardisatieorganisaties vernieuwen convenant over samenwerking in zorg

Een reeks standaardisatieorganisaties heeft zich op bestuurlijk niveau gecommitteerd tot samenwerking via een vernieuwd convenant. De Standards Developing Organisations Nederland (SDO-NL) moet zich vooral richten op betere informatievoorziening over standaardisatie in de Nederlandse zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Bij het convenant zijn nu zeven organisaties betrokken: GS1 Nederland, HL7 Nederland, IHE Nederland, NEN, Nictiz, RIVM & SNOMED NRC. GS1 Nederland was al langer bij het initiatief betrokken, maar het is voor het eerst dat de organisatie het convenant mede ondertekent. GS1 Nederland biedt onder meer ondersteuning op het gebied van gestandaardiseerde definities, productregistratie (bar- en QR-codes) en gegevensuitwisseling in sectoren als retail en zorg.

Structureel, efficiënt standaardisatiedebat

Het hoofddoel van de zeven partijen is het helpen creëren van een omgeving waarin het standaardisatiedebat voor Nederland structureel en efficiënt gevoerd kan worden, daarbij vooral ‘gaps’ invullend en ‘overlaps’ vermijdend. Een belangrijke ambitie van de binnen SDO-NL verenigde standaardisatieorganisaties is het leveren van een ‘grote bijdrage’ aan optimalisatie van gezondheid en zorg door betere informatie voor patiënt en professional.

Gezien de complexiteit van de zorg en de diversiteit waarmee ICT daarin ondersteunend kan zijn, is op veel niveaus en sectoren standaardisatie nodig. Het is dan ook logisch en onvermijdelijk dat in Nederland verschillende standaardisatieorganisaties actief zijn.  Samen stellen de organisaties zich verantwoordelijk te voelen voor een efficiënte en effectieve inzet van ICT in de zorg in Nederland, waarvoor een consistente toepassing van standaarden onontbeerlijk is.

Vernieuwd convenant nodig

Om die reden is in al 2013 door een aantal organisaties het initiatief genomen tot bestuurlijke samenwerking onder de naam SDO-NL. In 2017 is een aantal nieuwe organisaties, waaronder GS1 Nederland aangesloten bij SDO-NL. Daarmee was de tijd ook rijp voor een vernieuwd convenant. Dit convenant is op 11 januari 2018 bij de nieuwjaarsreceptie van e-health kennsinistutuut Nictiz door alle partijen ondertekend.

Hans Lunenborg, sectormanager GS1 Nederland, stelt dat de kennis van elkaars standaarden vergroten met name in het internationale werkveld van de gezondheidszorg van groot belang is. “De samenwerking met de partijen maakt het gebruik van standaarden tot een coherent geheel. Standaarden sluiten beter op elkaar aan, informatie kan makkelijker worden gekoppeld en gedeeld én de sector spreekt één taal. Zo wordt het gehele zorgproces verbeterd en kan de zorgketen altijd beschikken over kwalitatief goede informatie.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen