Stichting Helpdesk Digitale Zorg officieel van start

De Helpdesk Digitale Zorg laat al ruim twee jaar haar toegevoegde waarde zien voor zorgcliënten. Wat begon als een klein initiatief van Tergooi MC, RHOGO en Amaris Zorggroep is uitgegroeid tot een breed inzetbaar concept voor vele vormen van digitale zorg. Daarom is het optuigen van een stichting voor dit platform in juni 2022 een logische vervolgstap.

De Helpdesk Digitale Zorg zet zich in om zorgvragers, die niet zo digitaal vaardig zijn of het werken met nieuwe digitale middelen spannend vinden, te ondersteunen bij het gebruik van digitale zorg. In het eerste kwartaal van 2022 werden ruim 5.500 zorgvragers op weg geholpen bij vragen omtrent digitale zorg. Doordat het platform vanaf begin juni 2022 een stichting is, kan de focus nog meer worden gelegd op verdere opschaling van het platform.

Digitale ondersteuning op de juiste plek

Merlijne Sonneveld nam het initiatief voor de Helpdesk Digitale Zorg en vindt het inspirerend om te zien hoe de samenwerking over sectoren en regiogrenzen heen kan worden getild. “Die aanpak kan leiden tot directe waarde voor onze patiënten en cliënten. Samen bereiken we dat de zorgvrager op een goede wijze aan de slag kan met digitale zorg terwijl de directe zorg zich kan concentreren op haar primaire taak: het verlenen van zorg.

Vragen die binnenkomen bij de Helpdesk Digitale Zorg variëren. Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe ze kunnen inloggen in een patiëntenportaal, hoe ze een beedbelgesprek kunnen starten of willen weten hoe ze medische gegevens kunnen inzien of delen. Dankzij het enthousiasme en vertrouwen van deelnemende zorginstellingen is de Helpdesk Digitale Zorg uitgegroeid tot een goed werkend platform voor ondersteuning bij digitale zorg. Samen met patiënten- en welzijnsorganisaties, bibliotheken en andere kennispartners zorgt de Helpdesk Digitale Zorg voor de juiste ondersteuning op de juiste plek.

Stichting Helpdesk Digitale Zorg gaat voor groei

Zorgtechnologie in het algemeen en digitalisering het bijzonder krijgt een grotere rol in de zorg, onder meer vanwege de snelle vergrijzing die de vraagdruk op de zorg vergroot. Janneke Brink-Daamen, bestuursvoorzitter van Tergooi MC: “Vanaf het eerste moment zijn wij als Tergooi MC betrokken bij de inrichting van de helpdesk. Het is een waardevol platform voor iedere patiënt en cliënt. Om de zorg toekomstbestendig te organiseren komen er dagelijks nieuwe digitale mogelijkheden bij. Er komt veel op de mensen af en niet iedereen kan dat zo snel bijbenen. De stichting Helpdesk Digitale Zorg is er expliciet voor die mensen en daar ben ik trots op. Voor mij is het daarom logisch om zitting te nemen in het bestuur van de nieuwe stichting.”

“Met het onderbrengen van de Helpdesk Digitale Zorg in een zelfstandige stichting wordt geborgd dat de helpdesk zich verder kan ontwikkelen zodat er nog meer patiënten en cliënten kunnen worden geholpen. Dit is van cruciaal belang in de noodzakelijke transformatie van zorg, waarmee we zorgen dat zorg voor iedereen toegankelijk blijft.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?