Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidie UMC’s voor project met continue monitoring

Onderzoekers van het Radboudumc en Maastricht UMC+ hebben subsidie gekregen voor een project met continue monitoring. Het doel is om te achterhalen of monitoring van vocht/voeding-intake en beweging in de patiëntkamer kan helpen om het herstel van de patiënt te bevorderen. Het traject bouwt voort op eerdere resultaten van herstelprogramma R4Heal van het Radboudumc. Met subsidie uit het Academisch Alliantie Fonds krijgen 21 onderzoeksprojecten van het Maastricht UMC+ en Radboudumc een financiële impuls van (maximaal) zo’n 100.000 euro.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

‘Make healing sensible again; Round and Round we go’, is de titel van een van de onderzoeksprojecten. Het gaat om gestructureerde verpleegkundige interventies voor optimale voeding en mobilisatie met innovatieve e-health monitoring. De betrokken onderzoekers en verpleegkundigen krijgen subsidie voor het project om vocht/voeding intake en beweging in de patiëntkamer te monitoren en te combineren met verpleegkundige comfort rounds. Zo willen ze achterhalen of en zo ja, in welke mate continue monitoring en de comfort rounds leiden tot sneller herstel van chirurgische patiënten.

Monitoring op basis AI-platform

De continue monitoring zal volgens Harry van Goor (Hoogleraar Chirurgieonderwijs Radboudumc en mede-initiatiefnemer van R4Heal) gebeuren met OUVA, een sensor in de patiëntkamer. Daarachter draait een AI platform, dat op 10-12 kamers op de chirurgische verpleegafdeling zal worden geïnstalleerd. In mock-up kamers van R4Heal is hier al ervaring mee opgedaan, aldus Van Goor. Lees hiervoor ook het interview met Van Goor en ontwerpmanager Merlijn Smits in ICT&health 4, 2020.

Het in 2017 opgestarte project Room with a view ligt aan de basis van herstelprogramma R4Heal, waarvoor een pilot loopt in het Nijmeegse universitair ziekenhuis. Het gaat om een met digitale technologie gepersonaliseerde, interactieve kamer, waarin ook games, beelden, geluiden en virtual reality-onderdelen zijn opgenomen. Dit moet het welzijn van een patiënt verbeteren en zo het herstel bevorderen.

Ervaring met continue monitoring

Met het element continue monitoring heeft het Radboudumc ook al meerdere jaren ervaring. In ICT&health 6, december 2019, vertelden van Goor, internist Bas Bredie en Nienke van Oosten, (teamleider zorg interne geneeskunde) over de ambities op dit gebied. Zo moet het op termijn mogelijk worden om de conditie van een patiënt te voorspellen en zo verslechtering van iemands gezondheid te voorkomen door eerder ingrijpen. Sinds vorig jaar wordt continue monitoring ook ingezet voor coronapatiënten.

Dr. Getty Huisman – de Waal, gepromoveerd verpleegkundig wetenschapper en verpleegkundige is voor ‘Make healing sensible again’ projectleider vanuit Radboudumc, met Van Goor als ‘duwer’. De subsidie geldt voor de komende twee jaar. Bij het project zijn verder Fanny Pelzer, Yvonne van Eijk-Hustings, Femke Becking – Verhaar, Angelina van den Ende en Hester Vermeulen betrokken.

Samenwerking UMC’s

De subsidietoekenning vanuit het Academisch Alliantie Fonds werd onlangs bekend gemaakt tijdens een digitale bijeenkomst in aanwezigheid van Helen Mertens (bestuursvoorzitter Maastricht UMC+) en Bertine Lahuis (bestuursvoorzitter Radboudumc). In totaal werden 89 projectvoorstellen ingediend. Het Maastricht UMC+ en Radboudumc werken al langer intensief samen, onder meer met het delen van kennis en expertise. Dit werd in 2018 bestuurlijk bekrachtigd onder de naam Academische Alliantie. Zo willen beide UMC’s het zorgaanbod in beide regio’s vergroten en verbeteren.

In de zomer van 2019 werd het Academische Alliantie Fonds opgericht om elkaars innovatiekracht verder te versterken. Het fonds heeft twee miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de strategische samenwerking tussen de beide organisaties. Mertens: “Met het fonds beogen we om innovatie en klinisch wetenschappelijk onderzoek in de Academische Alliantie te stimuleren en zichtbaar te maken. Het geeft tevens een impuls aan de carrière van onze talentvolle onderzoekers en zorginnovators.”

Binnen alle gehonoreerde projecten vindt samenwerking plaats tussen de beide UMC’s. De onderzoeksthema’s variëren van e-health en genetica tot verpleegkundige en lifestyle-interventies. “Een overweldigende respons die onze innovatiekracht en de wil om verbindingen te leggen nog maar eens extra benadrukken”, zegt Lahuis. “Het zijn ook stuk voor stuk projectvoorstellen van een kwalitatief hoog niveau. Duidelijk gericht op verbinding, zeer divers qua inhoud en met deskundigen vanuit verschillende afdelingen en specialismen en vanuit verschillende perspectieven.”

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen