Subsidie voor 40 projecten binnen COVID-19 Programma

Er zijn inmiddels 40 projecten voor innovatief onderzoek die subsidie binnen het COVID-19 Programma toegewezen hebben gekregen. Nog eens 12 projecten staan op het punt gehonoreerd te worden na het nemen van aanvullende administratieve stappen. Het programma van het ministerie van VWS, ZonMw en NWO verleent subsidie aan projecten die zich richten op de effecten van de maatregelen tegen de corona pandemie.

Voor het effectief kunnen aanpakken van de corona pandemie is veel kennis en onderzoek nodig. Het doel van het COVID-19 Programma is een snelle invoering van innovatieve maatregelen die uit de betreffende gehonoreerde onderzoeksprojecten voorkomen. Het programma richt zich daarvoor op het toekennen van subsidie aan projecten in drie aandachtsgebieden:

  • Voorspellende diagnostiek en behandeling
  • Zorg en preventie
  • Maatschappelijke dynamiek

Het COVID-19 programma wordt gefinancierd door de miniseries van VWC, OCW en MWO. Voor praktijk- en onderzoeksprojecten is hiervoor een budget van 40 miljoen euro beschikbaar. Voor de eerste twee aandachtsgebieden is de besluitvorming voor het toekennen van de subsidies al in volle gang. De besluitvorming voor het aandachtsgebied ‘Maatschappelijke dynamiek’, staat gepland voor eind augustus. Alle projecten starten in september 2020.

Toekenning subsidie

Binnen het aandachtsgebied ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ zijn 17 projecten van de 22 projecten die hiervoor in aanmerking komen gehonoreerd. Van die projecten richt een aantal zich op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen. Andere projecten houden zich bezig met het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

De overige vijf projecten binnen het eerste aandachtsgebied die een subsidie ontvangen doen onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe of bredere toepassing van bestaande proefdiervrije innovaties. Doel van deze onderzieken is te komen tot relevanter gezondheids(zorg) onderzoek voor de mens. Hiervoor heeft het ZonMw-programma Meer Kennis met Minder Dieren en de Stichting Proefdiervrij twee miljoen euro beschikbaar gesteld.

Van de 25 projecten die in aanmerking kwamen voor subsidie binnen het aandachtsgebied ‘Zorg en preventie’ zijn in totaal 20 projecten gehonoreerd. Projecten die zich richten op de organisatie van de zorg voor kwetsbare burgers, met ook specifieke aandacht voor zorgverleniers. De focus van deze projecten ligt op de volgende punten:

  • De impact van gedrag en gedragsveranderingen op de verspreiding van het virus
  • De gevolgen van de maatregelen voor het individu of voor specifieke kwetsbare groepen
  • Verspreiding van de epidemie en maatregelen om dit te voorkomen

Daarnaast komen binnen dit aandachtsgebied ook nog vijf projecten op basis van het programma ‘Palliantie, meer dan zorg’ in aanmerking voor een subsidie. Daarvan zijn er inmiddels drie gehonoreerd. Dit zijn projecten die zich richten op ondersteuning en rouwverwerking van naasten bij het overlijden van dierbaren. Ook is er aandacht voor de impact van sociale isolatie door COVID-19 op intra- en extramurale zorg voor mensen met dementie in de palliatieve fase.

Impact coronacrisis beperken

De coronacrisis heeft een behoorlijke impact op de hele samenleving en dus zeker ook op de volksgezondheid en gezondheidszorg. Die conclusie verbaast inmiddels niemand meer. Om de negatieve gevolgen van de pandemie te beperken is er grote behoefte aan nieuwe kennis en praktische oplossingen. Om te kunnen leren van positieve en negatieve ervaringen is veel onderzoek nodig. Niet alleen nu direct, maar ook op de lange termijn.

ZonMw heeft in maart, aan het begin van de coronacrisis, in opdracht van VWS samen met NWO een actie- en onderzoeksprogramma voorbereid. Het COVID-19 programma is een van de resultaten van die samenwerking. Het tempo waarin dit is verlopen, is een enorme uitdaging voor de subsidieaanvragers, voor NWO en voor ZonMW.

Wereldwijd wordt keihard gewerkt aan oplossingen en innovaties voor het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Oplossingen die het verschil kunnen maken voor zorgverleners en patiënten. Zoals het eveneens Nederlandse COVID-19 programma waarmee healthtech startups klaargestoomd kunnen worden om hun oplossingen snel op te schalen en beschikbaar te maken voor die mensen die deze nu nodig hebben.

Op de website van ZonMW zal de pagina over onderzoek naar corona en COVID-19 regelmatig geüpdatet worden met nieuwe informatie zodra die voor publicatie beschikbaar is.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Volg jij ons al?