Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidieoproep verbetering zorgnetwerken voor ouderen

Deze week heeft ZonMw voor de laatste keer de aanvraagtermijn voor een Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ geopend. De subsidie is bedoeld voor het verbeteren van lokale zorg- en welzijnsnetwerken rondom thuiswonende ouderen. De nieuwe, en dus laatste, aanvraagtermijn loopt tot donderdag 1 juli, 14u00.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De subsidie voor ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ richt zich op lokale zorgnetwerken die bestaan uit professionals uit de domeinen zorg, ondersteuning en welzijn. Deze oproep is niet van toepassing voor lokale netwerken die een project met een Ontwikkelsubsidie uit fase 1 uitgevoerd hebben. Hiervoor volgt te zijner tijd een aparte subsidieoproep.

Verbeteren zorgnetwerken ouderenzorg

Met de subsidie gaan de lokale zorgnetwerken samen met een actieonderzoeker aan de slag met het realiseren van praktijkverbeteringen op een inhoudelijk onderwerp naar keuze. Doel van dit proces is het opdoen van ervaring en kennis op over het zorg- en ondersteuningsaanbod, de samenwerking binnen het netwerk en het ontwikkelproces van het netwerk. Het zorgnetwerk zal met behulp van deze subsidie bovendien nog een aantal belangrijke stappen zetten op weg naar een duurzame samenwerking.

Netwerken die al enige tijd werken aan een samenhangend zorgaanbod voor thuiswonende ouderen kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Voorwaarde is wel dat het netwerk bestaat uit partners vanuit zowel zorg, ondersteuning als welzijn. Ook moet het netwerk al beschikken over voldoende inzicht in de behoeften van de doelgroep, kansen en eventuele belemmeringen van de voorgestelde verbeteringen, zowel binnen als buiten het netwerk.

Voorwaarden subsidie

De maximale subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt 49.500 euro voor een project dat maximaal twaalf maanden duurt. Projecten die al met subsidie vanuit ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ uitgevoerd worden, krijgen de mogelijkheid een vervolgsubsidie aan te vragen. Daarvoor worden aparte subsidierondes gestart. Dit geldt voor lokale netwerken die een Ontwikkelproject (Fase I subsidie) of een Uitwerkingsproject (Fase II subsidie) afronden. Zij ontvangen een uitnodiging op het moment dat een subsidieoproep geopend wordt.

Op donderdag 27 mei organiseert ZonMw een webinar over de oproep van de Uitwerkings- en Verduurzamingssubsidie. Daar wordt belangrijke informatie over de subsidieronde gegeven en beantwoordt ZonMw vragen over de subsidieoproep. Aanmelden kan hier.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen