Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidieregeling veelbelovende zorg gewijzigd

Per 1 februari 2020 worden wijzigingen in de subsidieregeling veelbelovende zorg van kracht. Dat laat Zorginstituut Nederland weten. De wijzigingen zijn op 13 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Er is vanuit VWS jaarlijks maximaal 69 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. In 2019 zijn er twee subsidierondes geweest.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De subsidieregeling veelbelovende zorg werd in maart 2019 ingevoerd als opvolger van ‘voorwaardelijke toelating tot het basispakket’. Doel is snellere toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Dat was ook het doel van de eerdere regeling, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt vanwege de strenge voorwaarden.

Meer interventies mogelijk

De huidige wijzigingen maken het mogelijk dat het aantal interventies toeneemt dat voor subsidie in aanmerking komt. Een daarvan is kortdurende en langdurende fysiotherapie, zodat ook daarvoor onderzoek naar de (kosten)effectiviteit kan plaatsvinden. Een ander voorbeeld is dat onderzoek naar een off-label toepassing van een generiek geneesmiddel voor subsidie in aanmerking komt., ook als de prevalentie van de aandoening hoger is dan 1: 150.000. Daarnaast zijn er volgens de toezichthouder enkele ondergeschikte wijzigingen aangebracht zoals het opnemen van een startdatum voor het onderzoeksproject en het doen van een jaarlijkse opgave van de werkelijke kosten.

In principe wordt zorg alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg vast te stellen is kwalitatief goed onderzoek nodig. Via de regeling veelbelovende zorg is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering. Binnen de subsidieperiode verzamelt de onderzoeksgroep gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie versus de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en).

Looptijd project maximaal zes jaar

De zorgvormen die in aanmerking komen voor subsidie zijn geneeskundige zorg, hulpmiddelenzorg en off-label toepassingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80%) als voor onderzoek (maximaal 20%). De looptijd van een project is maximaal zes jaar.

In 2019 waren er twee subsidierondes. De eerste projectideeën voor dit jaar kunnen naar verwachting tot 7 april 2020 14:00 uur worden aangeboden. Exacte informatie over de eerste subsidieronde en de regeling worden op korte termijn gepubliceerd op de websites van Zorginstituut Nederland en ZonMw. Op donderdag 30 januari 2020 vindt er een informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg plaats.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen