Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Subsidies regionale samenwerking Juiste Zorg Juiste Plek

ZonMW heeft afgelopen zomer de subsidies toegekend in het kader van ‘Juiste Zorg Op de Juiste plek’. De subsidieregeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van VWS en is erop gericht om zorg in de tweede lijn te voorkomen, te verplaatsen en/of te vervangen door nieuwe en andere vormen van zorg – zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De subsidies zijn verdeeld over Start- en Regio-impulsen en Vouchers. In het najaar zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden, aldus het wetenschappelijk financieringsinstituut. In totaal konden er 79 vouchers worden toegekend. Met een voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Meer informatie over de subsidie-instrumenten is te vinden op de programmapagina van JZOJP.

Op basis van dit gedeelde regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Uit bijna alle provincies in Nederland zijn projecten gehonoreerd die een gedeeld regiobeeld willen gaan maken als basis voor het beleid van het samenwerkingsverband.

Startimpuls

37 netwerken gaan volgens ZonMW aan de slag met een Startimpuls: een subsidie voor nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen hoe zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kunnen worden verbeterd. De netwerken gaan, verspreid over het land, werken aan verschillende onderwerpen. Voorbeelden zijn:

  • Het verbeteren van integrale ouderenzorg;
  • Zorg voor chronisch zieken;
  • Preventie;
  • Jeugdzorg;
  • Zorg voor verwarde patiënten.

Zo gaat het ziekenhuis Gelderse Vallei samen met regionale partijen aan de slag met een ondersteuningsaanbod voor personen met verward gedrag. Het project ‘Samen Schilderswijk’ gaat zich richten op probleemgezinnen in de Haagse wijk die de meeste zorg nodig hebben maar nu niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening.

Regio-impuls

15 netwerken hebben een Regio-impuls ontvangen, specifiek bedoeld voor regionale samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio hebben en ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk.

Ook met de Regio-impulsen worden volgens ZonMW veel thema’s aangepakt. Zo gaat het project ‘Precies! De juiste zorg voor mij.’ in Zuidoost Brabant in 8 verschillende deelprojecten thuiswonende ouderen helpen het beste uit hun leven te halen. Het project ‘Salland United – Regioplan 2020 – 2025’ gaat de gezondheid en vitaliteit van de Salland 0 tot 100+ bevorderen. Zij ondersteunen hiermee de ambitie om in 2025 de gezondste regio met de gelukkigste inwoners te zijn.

Opkomst Juiste Zorg Juiste Plek

Onlangs bezochten koning Willem-Alexander en minister Bruins (Medische Zorg) nog enkele projecten in het kader van realisatie van JZOJP in Maastricht. Toezichthouder ACM heeft afgelopen juli verduidelijkt wanneer samenwerking voor JZOJP niet valt onder kartelvorming. De NZa vindt meer actie middels JZOJP-projecten hard nodig nodig om ook in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg van goede kwaliteit te behouden, zoals via e-health en andere digitale toepassingen.

In de zomer van 2018 kreeg de Tweede Kamer het stuk ‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden, inclusief begeleidende Kamerbrief. Het betrof een initiatief van VWS, de gelijknamige Taskforce met als basis een al eerder verschenen rapport van KPMG.
het doel van het programma dat er uit voort kwam, is waar mogelijk om een verplaatsing van de duurdere zorg naar een goedkopere en meer effectieve combinatie van zorg & preventie bij de cliënt / patiënt zelf: de zorg in de leefomgeving en leefstijl van de mensen zelf brengen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen