Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Succesvolle pilot met token-systeem voor UZI-middelen

Een alternatieve inlog oplossing voor de zogenoemde UZI-pas is onder begeleiding van de VZVZ (Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie) bij GGZ-zorgaanbieder GGnet met succes getest. Tijdens de pilot bleek de oplossing ervoor te zorgen dat het aantal opvragingen van medicatiegegevens door GGZ-zorgprofessionals exponentieel steeg. Inmiddels hebben al diverse GGZ-instellingen interesse getoond in de oplossing.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het voornaamste doel van de pilot was om te bepalen hoe de oplossing, een simpeler inlogalternatief voor de UZI-pas, zó ingebed kon worden in de werkprocessen dat het zorgproces verbetert. “Behandelaars moeten tot nu toe bij het opvragen van de medicatiegegevens inloggen met hun UZI-pas om zich aan te melden bij het systeem. Dit strookt niet met de efficiëntie en kwaliteit van hun werkprocessen. Daarom ontwikkelden wij een meer werkbare oplossing met dezelfde waarborgen”, vertelt Zweder Bergman, sectorlead GGZ van VZVZ.

Pilot met vereenvoudigde inlog

Onder begeleiding van VZVZ werd de pilot bij GGnet samen met zijn EVS-leverancier Medimo uitgevoerd. Het EVS-systeem maakt ‘tokens’ aan die dezelfde waarborgen voor authenticatie bieden als de UZI-pas (Unieke Zorgverlener Identificatie). Voor het aanmaken van tokens is eenmalig inloggen met de UZI-pas, bij de inschrijving van de cliënt en mandatering van het opvragende systeem, voldoende. Het systeem regelt daarna de rest. Deze oplossing werd oorspronkelijk ontwikkeld voor authenticatie binnen LSP Ketenzorg.

“Het werken met tokens blijkt eenvoudiger, efficiënter, makkelijker te beheren en kostenbesparend. De belangrijkste winst is echter dat behandelaars probleemloos op elk moment over actuele medicatiegegevens van hun cliënten beschikken. Dit past naadloos binnen het optimaliseren van het medicatieproces en daarmee het verhogen van de kwaliteit van zorg”, aldus Bergman.

Bredere toepassing token-systeem

Inmiddels hebben al meerdere GGZ-instellingen zich aangemeld voor de volgende fase, waarbij het token-systeem breder uitgerold gaat worden. Altrecht is een van die GGZ aanbieders. Zij hebben naar aanleiding van de resultaten uit de pilot voldoende vertrouwen om het systeem nu over de hele breedte van de organisatie in te voeren, vertelt bestuurder Lex de Grunt.

“Het token-systeem is deels aangezwengeld door een klantgesprek dat wij in 2019 met VZVZ hadden. Wij doen mee aan module B2 van VIPP GGZ – standaard digitaal uitwisselen van medicatiegegevens. Dat is in de huidige vorm, mede door de vele ambulante zorg die wij leveren, met de UZI-pas niet te doen. We gaven destijds aan dat we weliswaar formeel zouden voldoen aan B2, maar in de praktijk medicatiegegevens niet zo zouden uitwisselen als het gebruik van de UZI-pas niet sterk zou vereenvoudigen.”

Kansen in andere sectoren

De pilot was succesvol genoeg voor Altrecht om nu over de volle breedte met de tokens voor de UZI-pas aan de slag te gaan, met circa 250 behandelaren. Zowel De Grunt als Bergman zien ook kansen voor toepassing van tokens in alle sectoren waar zorgverleners langdurige behandelrelaties hebben met hun patiënten. Verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) en ook gehandicaptenzorg.

“Met alle geïnteresseerde partijen zijn of gaan wij in gesprek”, benadrukt Bergman. “Nu gaat het nog alleen over medicatieverstrekkingen en opvragen CiO (Contra-indicaties en Overgevoeligheden). Als het programma Medicatieoverdracht zover is, zouden ook gegevens met betrekking tot toediening, gebruik en verbruik gedeeld kunnen worden tussen zorgverleners. Dan ontstaat er een nog completer beeld.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen