Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Tandartsen gaan in 2024 voor digitale medicatieoverdracht

In een eind mei 2023 gehouden bijeenkomst van de koepelorganisatie van professionals in de mondzorg (KNMT) en ICT-leveranciers werd duidelijk dat de leden werk willen maken van digitale medicatieoverdracht. Tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen willen hiermee in 2024 structureel gaan proefdraaien om zodoende optimaal aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen rondom het programma Medicatieoverdracht.

De KNMT is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland en heeft ruim 10.000 leden. De officiële beslissing om in 2024 op grotere schaal te gaan proefdraaien met digitale medicatieoverdracht kwam tot stand na testen op kleinere schaal.

Dwarsverbanden medicatie en mondzorg

In 2022 werden ter voorbereiding op de digitale medicatieoverdracht voor tandartsen bijvoorbeeld al drie pilots gehouden in het kader van het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg. Dit was noodzakelijk om goed aan te sluiten bij het programma Medicatieoverdracht. De KNMT, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en VZVZ onderzochten met deze drie pilots wat er nodig is zodat een tandarts medicatieverstrekkingen aan zijn cliënt digitaal kan opvragen bij de apotheek. Tandarts René Stevens deed mee met één van de eerste pilots en vertelt: “Patiënten hebben geen zicht op de dwarsverbanden tussen medicatie en mondzorg. Ze denken bijvoorbeeld als ze nier- of hartproblemen hebben dat hun tandarts dit niet hoeft te weten. Het is daarom een goed idee als tandartsen op een veilige manier medicatieverstrekkingen op kunnen vragen.”

Proefdraaien met digitale medicatieoverdracht

De KNMT spreekt periodiek met ICT-leveranciers om zo samen te kijken welke digitale stappen kunnen bijdragen aan de tandarts van de toekomst. Tijdens een overleg eind mei 2023 is nu dus officieel besloten om in 2024 met een aantal tandartsen en leveranciers gaan proefdraaien met digitale medicatieoverdracht. De KNMT hield eind mei 2023 hierover een sessie voor ICT-leveranciers in de mondzorg. Hierbij werd gesproken over  de actuele ontwikkelingen in het programma Medicatieoverdracht en kwam de digitale strategie van de KNMT ruimschoots aan de orde. Naast de KNMT en de leveranciers waren ook de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en het Kennis Instituut Mondzorg (KIMO) aanwezig.

Ontwikkelingen rond BgZ

VZVZ gaf uitgebreide info over veilige medicatieoverdracht en legde uitgebreid uit wat dit concreet betekent voor de ICT-leveranciers in de mondzorg. Ook werd stilgestaan bij de toegevoegde waarde voor de tandarts van mogelijke inzage in medicatiegebruik, allergieën en laboratoriumuitslagen van de patiënt. In het tweede deel van de sessie werd ingegaan op de uitwerking van de ‘digitale strategie mondzorg’ die de KNMT recent heeft opgesteld. Er werd onder meer ingezoomd op ontwikkelingen rond de zogeheten BgZ-uitwisseling tussen instellingen waaromtrent in de medisch specialistische zorg inmiddels een informatiestandaard is ontwikkeld. De mondzorg krijgt ook te maken met die zogeheten basis-gegevens-set en tijdens de bijeenkomst werd besproken wat de ontwikkeling hiervan voor de leden betekent. Tot slot kwam verder de implementatie van de richtlijn  ‘Horizontale en verticale verwijzing’ aan de orde.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen