Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Testdag volgende stap in digitale medicatieoverdracht

Met een testdag op 5 oktober hebben softwareleveranciers en zorgverleners een volgende stap gezet op het gebied van digitale overdracht van medicatiegegevens. De testdag dient als voorbereiding op het implementeren van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. In deze test stond het voorschrijven centraal: de medicatieafspraak en verstrekkingsverzoek. Het belang is volgens kennisinstituut Nictiz groot, omdat digitale medicatieoverdracht bijdraagt aan veilige patiëntenzorg. Binnenkort volgt een nieuwe testdag.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

SIGRA (regionaal samenwerkingsverband in Amsterdam en omstreken) had de primeur met de Medicatieoverdracht-test, zo schrijft Nictiz. Cunera van der Linden, adviseur bij SIGRA, legt uit dat een scenario getest is waarbij een arts in overleg met de patiënt medicatie voorschrijft, wijzigt of stopt. “Deze informatie is geregistreerd in een medicatieafspraak in combinatie met een verstrekkingsverzoek en verstuurd naar de apotheker. De apotheker baseert hierop de verstrekkingen en maakt deze opvraagbaar voor medebehandelaars.”

Testervaringen Medicatieoverdracht positief

De testervaringen waren positief, vertelt Marcel Kooy, openbaar apotheker: “Het was mooi om te zien hoe goed leveranciers, zorgverleners en ondersteuners vanuit team Medicatieoverdracht bij elkaar aansloten op zo’n praktisch ingestoken testdag. Heel leerzaam: door samen met andere zorgverleners en softwareleveranciers te kijken naar de registratie en het uitwisselen van gegevens, leer je veel over elkaars zorgproces in de dagelijkse praktijk en zie je wat andere zorgverleners kunnen met die gegevens. Je ziet waarom het belangrijk is gegevens eenduidig te registreren.”

Joppe van der Reijden, projectleider Medicatieoverdracht huisartsenzorg, voegt hieraan toe dat het in de praktijk ervaren tijdens een ketentestdag een enorme winst is. “Je ziet dat er een keten ontstaat waarin schakels elkaar bevragen, van elkaar leren en elkaar helpen.”

Uitvloeisel Informatieberaad

Digitale overdracht van medicatiegegevens – zoals recepten – staat centraal in het Programma Medicatieoverdracht. Dit programma is een uitvloeisel van de samenwerking binnen het Informatieberaad Zorg, gericht op het stimuleren van standaard digitale gegevensuitwisseling. Dit moet fouten voorkomen en inzicht vergroten. In andere stimuleringsprogramma’s zoals VIPP en MedMij is digitale overdracht van medicatiegegevens een belangrijk onderdeel.

Bij non-digitale overdracht (geschreven, per fax, telefonisch) weten huisartsen, apothekers of medisch specialisten niet altijd precies welke medicijnen hun patiënten voorgeschreven hebben gekregen en ook echt gebruiken. Als de voorschrijver de medicatie stopt of de dosering verlaagt, wordt er geen recept uitgeschreven. Het gevolg is dat andere zorgverleners hierover niet worden geïnformeerd.

Inzicht in behandelafspraken

Melissa Obermann, adviseur bij Nictiz en projectleider bij het landelijk programmateam Medicatieoverdracht: “Door per stap van het medicatieproces informatie vast te leggen en onderscheid te maken tussen behandeling (therapie) en logistiek (de medicatie die wordt verstrekt) is het mogelijk gegevens beter uit te wisselen en overzichtelijker te tonen. Zo wordt ook inzichtelijk welke behandelafspraken zijn gemaakt of gewijzigd.”

Nictiz faciliteert het landelijk programmateam Medicatieoverdracht, dat alle betrokken partijen ondersteunt. Daarbij levert Nictiz de expertise en begeleidt en coördineert de implementatie van de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie bijbehorende informatiestandaarden: Medicatieproces, Lab2zorg en CiO (Contra-indicaties en Overgevoeligheden).

Deelnemers testdag

Aan de testdag namen deel: huisartsen regio Amsterdam (ROHA), apothekers regio Amsterdam (FBA), een psychiater en trombosezorg Atalmedial en gebruikersvereniging ChipSoft ziekenhuizen. Als leveranciers deden mee: OmniHis (Scipio), FarMedvisie (FarMedRX), ASolutions (Trodis), ChipSoft (HIX), CGM (CGM Apotheek), en Zorgdoc (PGO).

De testdag van 5 oktober jl. wordt vervolgd met nog een testdag: zorgverleners en ICT-leveranciers testen dan het uitwisselen van de gegevens uit de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek. Daarna vindt er een test plaats in een echte praktijk of zorgomgeving.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen