Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuisbehandeling COVID-19 patiënten in Zuidwest Brabant

De afgelopen maanden zijn al diverse initiatieven en samenwerkingen ontplooid waardoor COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis al voldoende hersteld zijn, met hulp van thuiszorg en huisarts, dat herstel thuis verder kunnen afronden. Indien nodig met toediening van zuurstof. Het Bravis ziekenhuis heeft samen met huisartsen en thuiszorgorganisaties in de regio, nu een innovatieve samenwerking opgezet waardoor COVID-19 patiënten middels telemonitoring thuis behandeld kunnen worden en zo niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Het ziekenhuis en de samenwerkende zorginstellingen hebben drie ‘stromen’ corona patiënten geïdentificeerd die voor de thuisbehandeling via telemonitoring in aanmerking komen. Ten eerste de reeds bekende groep van COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis aan het herstellen zijn en dankzij telemonitoring eerder naar huis mogen.

De tweede groep zijn patiënten die met corona klachten bij de huisarts komen en die door het aanbieden van een behandeling thuis, in combinatie met telemonitoring, niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden. De derde categorie betreft corona patiënten die zich op de Eerste Hulp van het Bravis ziekenhuis melden waarbij telemonitoring een geschikt alternatief is voor een ziekenhuisopname.

Thuisbehandeling COVID-19

Voordat een COVID-19 patiënt in aanmerking komt voor thuisbehandeling wordt de situatie van de betreffende patiënt uiteraard kritisch door een arts bekeken. Dat geldt voor alle drie de patiëntgroepen. Patiënten die in aanmerking komen voor thuisbehandeling en telemonitoring voeren zelf meerdere keren per dag enkele metingen uit, zoals lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed. Hiervoor krijgen zij van het ziekenhuis of huisarts een saturatiemeter in bruikleen mee.

Daarnaast vullen zij via de Luscii-app vragenlijsten in over hun gezondheidstoestand en eventuele klachten. Patiënten die nog (extra) zuurstof nodig hebben, krijgen dat ook thuis geleverd. “Door patiënten met behulp van telemonitoring thuis te behandelen, kunnen zij in hun eigen omgeving herstellen én houden we in de het ziekenhuis een bedden vrij voor patiënten met corona die (nog) niet naar huis kunnen”, vertelt Bart Oppedijk, longarts in het Bravis ziekenhuis.

Intake en telemonitoring door thuiszorg

Nadat de patiënt geselecteerd is voor thuisbehandeling en -monitoring, zal de betreffende thuiszorgorganisatie een intake gesprek, bij de patiënt thuis, houden. Daarin wordt ook precies uitgelegd hoe het allemaal werkt. De metingen van de patiënt worden door wijkverpleegkundingen doorgegeven en vervolgens door TWB thuiszorg gemonitord.

De metingen die een patiënt doorgeeft via de app worden door de wijkverpleegkundigen door TWB thuiszorg gemonitord. Zij zorgen (waar nodig in overleg met de huisarts) voor de juiste opvolging. Ook patiënten aangesloten bij andere thuiszorgorganisaties in de regio kunnen dezelfde zorg ontvangen.

“Wij hebben een team van verpleegkundigen die de metingen beoordeelt en waar nodig afstemt met de huisarts en andere thuiszorgorganisaties. Hierdoor kunnen wij de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment leveren”, aldus Evelyn Naalden, verpleegkundig specialist bij TWB. “Het herstel thuis middels telemonitoring gebeurt altijd in samenspraak met de huisarts. Dit borgt dat de patiënt op een veilige manier thuis kan herstellen”, licht huisarts Wim Oomen nog toe.

Het Bravis ziekenhuis en de samenwerkende zorgorganisaties zijn 15 maart gestart met telemonitoring van coronapatiënten. In de komende periode zal het aantal patiënten dat thuis behandeld wordt naar verwachting verder toenemen. Patiënten reageren positief op het initiatief. Een vergelijkbare ontwikkeling is in meer ziekenhuizen te zien.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen