Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuisbehandeling COVID-19 patiënten St. Jansdal

Het St. Jansdal ziekenhuis werkt al enige tijd nauw samen met huisartsen en thuiszorg in de regio om COVID-19 patiënten die daarvoor in aanmerking komen, zoveel mogelijk thuis te behandelen en monitoren. Na een korte opname, en overleg met de huisarts, kunnen deze patiënten thuis verder behandeld worden. Hun gezondheidssituatie wordt daarbij continu in de gaten gehouden met behulp van de resultaten van metingen die de patiënt zelf thuis uitvoert.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In het St. Jansdal ziekenhuis kunnen de COVID-19 patiënten die thuis behandeld worden, continu in de gaten gehouden worden in het monitoringscentrum dat dag en nacht bereikbaar is. De gegevens van de metingen, zoals lichaamstemperatuur, zuurstofgehalte van het bloed, ademhalingsfrequentie en hartslag, die de patiënten voor de thuisbehandeling zelf doen, worden via een app naar het monitoringscentrum in het St. Jansdal gestuurd.

“Als uit de meetgegevens blijkt dat de gezondheid van de desbetreffende patiënt achteruit gaat of als de patiënt toenemende klachten heeft, dan ondernemen wij direct actie. Vanuit het ziekenhuis zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg thuis, zoals verpleegkundigen, zaalartsen, internisten en longartsen”, vertelt internist-infectioloog Ouafae Karimi.

Samenwerking voor thuisbehandeling

Het idee voor de samenwerking bij de behandeling, en de mogelijkheid om dat waar mogelijk thuis te doen, tussen de regionale huisartsen en het St. Jansdal, werd ingegeven door de almaar veranderende situatie rondom corona. Bijkomend voordeel van de samenwerking en thuisbehandeling is dat patiënten in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen herstellen en revalideren.

De patiënten worden tijdens het behandel- en revalidatietraject ook bijgestaan door zorgprofessionals van de thuiszorg. “Vanuit de wijkverpleging begeleiden we de patiënten die thuiskomen en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor de patiënt. Verder ondersteunen wij eventueel met wassen en aankleden en zetten hulpmiddelen in waar nodig. Ook kan zo nodig de expertise van onze gespecialiseerde longverpleegkundigen ingezet worden”, vertelt Carine Oldenhof van Icare.

Herstelde COVID-19 patiënten positief

Inmiddels hebben zijn de eerste patiënten al met succes volgens de nieuwe procedure, na een korte opname in het ziekenhuis, thuis behandeld. De reacties daarop zijn positief. Met name de (extra) controle via de app en de wetenschap dat ze tijdens de behandeling, net als in het ziekenhuis, 24/7 in de gaten gehouden kunnen worden, gaf de behandelde patiënten een veilig gevoel.

“Zowel voor het St Jansdal als de huisartsen betekent dit samen optrekken in een steeds veranderende situatie. Een aantal huisartsen heeft actief meegedacht met het ziekenhuis om corona patiënten op een veilige manier thuis te kunnen laten uitzieken. Een goede samenwerking met de thuiszorg en wijkverpleging is daarbij onmisbaar. Uiteindelijk is thuis voor iedereen de fijnste plek om te herstellen. Daar werken wij huisartsen graag aan mee”, aldus huisarts Alja Sluiter uit Harderwijk.

Met behulp van thuis monitoring wordt de ligduur van COVID-19 patiënten in het ziekenhuis verkort. Dat werd de afgelopen maanden al door diverse ziekenhuizen aangetoond. De thuisbehandeling zoals dat nu mogelijk is door de samenwerking tussen het St. Jansdal, de huisartsen en thuiszorg in de regio, doet daar nog een schepje bovenop.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen