Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuismonitoring COVID-19 patiënten in SJG ziekenhuis

Het St. Jans Gasthuis in Weert behoort sinds deze maand tot een van de ziekenhuizen waar coronapatiënten die voldoende hersteld zijn door het inzetten van thuismonitoring het ziekenhuis eerder kunnen verlaten. Dat betekent niet alleen dat de patiënt zijn herstel in de eigen vertrouwde omgeving kan voortzetten. Het zorgt er ook voor dat het ziekenhuis meer ruimte krijgt voor andere (nieuwe) COVID-19 patiënten.

Het St. Jans Gasthuis (SJG) verwacht dat herstellende COVID-19 patiënten dankzij thuismonitoring het ziekenhuis zo’n twee tot vijf dagen eerder kunnen verlaten. Andere ziekenhuizen die thuismonitoring inzetten op corona afdelingen zien een vergelijkbare verkorting van het aantal ligdagen.

“Doordat een stabiele patiënt eerder naar huis kan, komt er ruimte voor andere COVID-patiënten die onze ziekenhuiszorg nodig hebben. Dat is een belangrijk voordeel voor ons. Maar deze monitoring op afstand zorgt vooral voor een prettiger en beter herstel van de patiënt en dat is waar het uiteindelijk om gaat”, vertelt longarts Linda van Eijsden.

Thuismonitoring bij COVID-19

Of een COVID-19 patiënt in aanmerking komt om het eerder te verlaten om thuis verder te herstellen hangt af van de beoordeling door de longarts. Daarbij spelen twee factoren een rol. Ten eerste moet bepaald worden of de fysieke toestand – de mate waarin de patiënt al hersteld is – goed genoeg is om, eventueel met zuurstof, naar huis te kunnen.

Daarnaast moet ook duidelijk zijn dat de patiënt zelfstandig, of met hulpvan een mantelzorger, in staat is om drie keer per dag de noodzakelijke metingen voor de thuismonitoring uit te voeren. Thuis herstellende COVID-19 patiënten moeten op drie momenten gedurende de dag de temperatuur, ademhalingsfrequentie of het zuurstofgehalte van het bloed meten en invullen op het zogenoemde monitoringsformulier. Daarbij is het belangrijk dat de ademhalingsfrequentie niet door de patiënt zelf gemeten wordt, maar door iemand anders, om te voorkomen dat de resultaten afwijken van de realiteit omdat patiënten door het zelf tellen anders kunnen gaan ademen.

Vragenlijst en schema metingen

Op de eveneens meegeleverde vragenlijst vult de patiënt dagelijks in welke klachten hij of zij (eventueel) nog heeft. Het thuismonitoring schema voor COVID-19 patiënten dat het SJG ziekenhuis gebruikt is als volgt ingedeeld.

10:00 uur: saturatie, ademhalingsfrequentie en temperatuur meten en invullen. Vragenlijst met betrekking tot klachten.
15:00 uur: saturatie en ademhalingsfrequentie meten en invullen.
20:00 uur: saturatie, ademhalingsfrequentie en temperatuur meten en invullen.

De resultaten van de metingen en ingevulde vragenlijsten worden in de eerste week na het ontslag drie keer met de verpleegkundigen en/of longarts besproken. Als het herstel voorspoedig verloopt, dan wordt het contact in de twee weken daarna geleidelijk afgebouwd. Het SJG ziekenhuis verstrekt de saturatiemeter en de eventueel nog toe te dienen zuurstof. Patiënten worden zelf gevraagd te zorgen voor een (goede) thermometer.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen