Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Thuismonitoring zwangere vrouwen wordt opgeschaald

Thuismonitoring voor zwangere vrouwen met een te hoge bloeddruk wordt de komende tijd opgeschaald. Het in 2017 in het UMCU gelanceerde platform SAFE@Home krijgt een vervolg in SAFE@Home II. De ambitie van SAFE@Home was en is om onnodige ziekenhuisbezoeken en diagnostiek te verminderen. Dit is volgens de door het Citrienfonds gesteunde onderzoekers gelukt, zo schrijven zij in ICT&health.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een te hoge bloeddruk is een van de meest voorkomende complicaties in de zwangerschap. Dit gaat gepaard met risico’s voor de moeder, zoals pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging), en haar ongeboren kind – zoals groeivertraging en vroeggeboorte. Daarom worden zwangere vrouwen met een hoog risico op deze aandoening frequent gecontroleerd op de polikliniek verloskunde.

De bezoeken zijn erg belastend voor de zwangere vrouw en haar partner en/of gezin. Om deze groep vrouwen thuis te monitoren, ontwikkelde prof. dr. Mireille Bekker en haar onderzoeksteam in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) in 2017 het SAFE@Home-platform voor thuismonitoring, samen met e-health aanbieder Luscii.

Landelijke opschaling

Een landelijk opschaling is inmiddels begonnen binnen het Citrienprogramma e-health: het SAFE@Home II onderzoek. Naast het UMCU zijn zeven ziekenhuizen gestart: het EMC, UMCG, MUMC+, Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis en Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast zijn er momenteel drie perifere centra in de opstartfase.

In het SAFE@Home II-onderzoek is het doel om bij minimaal 750 zwangeren thuis de bloeddruk te monitoren. De resultaten hiervan zullen vergeleken worden met een groep van 750 zwangeren die, voor de implementatie van SAFE@Home, het reguliere zorgpad volgden zonder thuismetingen.

Momenteel zijn er al meer dan 300 zwangeren door het hele land die gebruik maken of hebben gemaakt van het telemonitoren met SAFE@Home. Het implementatieproces wordt door onder andere vragenlijsten onderzocht. De kennis die we opdoen, hopen we om te zetten in generieke lessen voor andere e-health toepassingen.

Thuismonitoring breder toepasbaar

De onderzoekers verwachten dat in de toekomst tele- of thuismonitoring toenemend toepasbaar zal zijn voor andere zwangerschapscomplicaties. Een voorbeeld van doorontwikkeling van SAFE@Home is de SAFE@Home Corona-studie. Zwangeren die onder controle zijn bij het WKZ geboortecentrum (UMCU) en positief getest zijn op COVID-19, kunnen aan deze studie deelnemen. Zij monitoren hun coronaklachten en zuurstofgehalte via een saturatiemeter en smartphone-applicatie (Luscii) met geïntegreerde klachtenvragenlijst.

De metingen komen in het UMCU binnen op het Medisch Regie Centrum (MRC). Masterstudenten geneeskunde handelen de binnenkomende meldingen volgens protocol af. Elke alarmerende melding die duidt op een mogelijk ernstiger beloop van COVID-19, wordt overlegd met de superviserend contactpersoon van de verloskunde. De zorg wordt zo efficiënter, waardoor er meer tijd overblijft voor de complexe patiënt.

Uitkomsten pilotstudie

Tijdens de pilotstudie van het SAFE@Home-platform in het UMCU, bleek deze manier van thuismonitoren haalbaar. Er waren minder bezoeken en opnames tijdens de zwangerschap nodig in vergelijking met de groep die het reguliere zorgpad volgde. Verder werd het platform positief beoordeeld door de deelnemende zwangeren.

Daarnaast bleek er een afname te zijn in directe zorgkosten en maatschappelijke kosten in vergelijking met de reguliere zorg. Al deze voordelen werden behaald zonder verschillen in uitkomsten voor de gezondheid van moeder en kind tussen beiden groepen. Dit laatste was een belangrijke voorwaarde om het platform op grotere schaal te kunnen implementeren.

Lees meer over de onderzoeken binnen het Citrienfonds e-health in ICT&health 5, die 21 oktober verschijnt.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen