Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
1 november 2019
Artikel delen

TNO, IKNL ontwikkelen AI-oplossingen tegen kanker

TNO en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) gaan samenwerken op het gebied van innovatieve AI-oplossingen voor de zorg. Het doel is om nieuwe, betere manieren te ontwikkelen om uit steeds grotere hoeveelheden data inzichten te halen die helpen de impact van kanker te beperken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De samenwerking tussen de twee instanties werd officieel beklonken tijdens een Mind Lab. Hier lieten experts uit beide organisaties – zoals artsen, epidemiologen, data scientists en klinisch informatici – via pitches en demo’s zien hoe ze elkaar in de strijd tegen kanker kunnen versterken via multidisciplinaire samenwerking.

AI sterk in opkomst

Binnen de gezondheidszorg is AI sterk in opkomst, stelt TNO. Het instituut ziet net als IKNL veel mogelijkheden voor de technologie naarmate er in de zorg meer multimodale, maar ook internationale data beschikbaar komt. Beide organisaties willen zich er voor inzetten dat AI op een verantwoorde manier ingezet wordt.

Zo maakt AI het mogelijk de behandeling voor kankerpatiënten verregaand te personaliseren en te optimaliseren, stelt Berry Vetjens, directeur markt bij TNO Informatie en Communicatietechnologie. Hiervoor wordt data gebruikt van verschillende ziekenhuizen en organisaties. “Zo verhogen we de kansen op genezing en het voorkómen van ziekte. Het zijn dat soort resultaten die ons motiveren om vol in te zetten op AI in de zorg.”

Beperken impact kanker

IKNL heeft als onafhankelijk kennisinstituut voor oncologische en palliatieve zorg de missie om de impact van kanker te reduceren. Dat doet het instituut met van inzichten uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR). De NKR bevat gegevens over ziekte, zorg en uitkomsten waarmee de levensloop van alle patiënten met kanker in Nederland in kaart wordt gebracht.

TNO als onafhankelijke onderzoeksorganisatie over de kennis om data te combineren en te analyseren zonder dat persoonlijke gegevens worden geopenbaard en gedeeld hoeven worden. Een van de technologieën die daarvoor worden ingezet is Secure Multiparty Computation (MPC). De samenwerking met IKNL draagt bij aan de doelstellingen van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) waarvan TNO is een van de founding fathers is. De NL AIC heeft als doel de Nederlandse activiteiten in AI te stimuleren, te ondersteunen en waar nodig te organiseren.

Personal Health Train

IKNL kwam begin oktober naar buiten met een open source-oplossing voor de Personal Health Train (PHT). Met een PHT-platform is het mogelijk om complexe datastudies uit te voeren zonder inzicht te krijgen in privacygevoelige data op persoonsniveau. Door deze oplossing te combineren met de MPC van TNO, moet er een nog groter aanbod aan mogelijkheden ontstaan om data veilig te combineren voor de ontwikkeling van AI.

Beide partijen werken al enkele maanden samen in de toepassing van MPC om modellen voor zogenoemde survival analyse te kunnen trainen op basis van gevoelige data van meerdere partijen. TNO en IKNL willen hiervoor in 2020 samen privacy-veilige open source software ontwikkelen. Deze software zal breder inzetbaar zijn voor veel meer toepassingen in de gezondheidzorg. Op die manier komen deze nieuwe innovaties maximaal ten goede aan de patiënt, zo is de verwachting.

Verantwoord, duurzaam datagebruik

De geavanceerde privacy-vriendelijke data- en AI-oplossingen van TNO zijn volgens de samenwerkingspartners nodig om verantwoord en duurzaam gebruik te maken van steeds meer (verspreide) bronnen met patiëntvertrouwelijke gegevens – zoals de NKR.

De samenwerking van TNO en IKNL moet een belangrijke basis zijn om AI-algoritmes te ontwikkelen, bedoeld om het aantal patiënten met kanker te verminderen, meer patiënten te genezen of te zorgen dat ze langer blijven leven. Daarnaast richten de activiteiten zich erop patiënten een betere kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en/of palliatieve zorg te bieden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen