Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Toekomstgerichte zorg: contract Zilveren Kruis en Carinova

Zorgaanbieder Carinova en zorgverzekeraar Zilveren Kruis (Achmea) hebben een gezamenlijke agenda opgesteld om in de komende jaren toekomstgerichte zorg te realiseren. Met de meerjarenafspraak moet het mogelijk blijven voor mensen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig thuis te kunnen wonen. Hiervoor is vergaande samenwerking en innovatie in de zorg van belang, stellen beide partijen. Tegelijkertijd moet toekomstgerichte zorg deze zorg bemensbaar en betaalbaar houden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Carinova (Overijssel) biedt een behandelcentrum, thuiszorg, thuisbegeleiding, woonzorg, huishoudelijke hulp, mantelzorgondersteuning en diensten aan huis. Speerpunten uit de meerjarenafspraak voor toekomstgerichte zorg met Zilveren Kruis zijn: het bieden van medisch specialistische zorg thuis, telemonitoring bij chronische patiënten en online contact met zorgverleners.

Toekomstgerichte afspraken

Daarbij zetten beide partijen in op preventie en de juiste zorg op de juiste plek vanuit regionale samenwerking tussen zorgverleners. De toekomstgerichte afspraken zijn vastgelegd in een meerjarencontract met een looptijd tot 2023.

Vanuit een brede organisatie organiseert Carinova naar eigen zeggen de zorg steeds meer om cliënten heen. Dit houdt in dat de wijkverpleging nauw samenwerkt met het ziekenhuis, huisarts en andere zorgverleners. Onderling delen zij kennis en maken gebruik van elkaars netwerk. Dit vergroot de mogelijkheden voor innovaties, terwijl cliënten verzekerd moeten blijven van de beste zorg.

Inzet digitale zorg

De inzet van domotica, sensoren en elektronische medicatie-uitgifte op afstand geeft cliënten volgens Carinova meer eigen regie op hun gezondheid. Naast nieuwe afspraken over financiering zijn er ook regio specifieke afspraken gemaakt. Chronische patiënten met COPD of hartfalen krijgen, waar mogelijk en wenselijk, toegang tot telemonitoring.

De gezamenlijke agenda richt zich op het vergroten van de kwaliteit van leven, het verbeteren van de gezondheid met doelmatige zorg én het verbeteren van de werkbeleving. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis, stelt dat alles meetelt als het gaat om gezondheid, zoals de mogelijkheid tot zorg in de eigen omgeving. “Maar door te innoveren wordt de zorgsector ook steeds aantrekkelijker voor zorgverleners. Daar geven we samen de komende jaren verder invulling aan.”

Overal dezelfde hoogwaardige zorg

Carinova stelt zichzelf als doel om cliënten die thuis wonen dezelfde hoogwaardige zorg te leveren als cliënten in een woonzorginstelling, benadrukt Martin Plant, directeur Carinova. “Waarbij cliënten dezelfde aandacht en zorg krijgen en zich prettig voelen. We zijn blij met het vertrouwen van Zilveren Kruis: vanuit onze regionale samenwerking zetten wij de menselijke maat voorop. Met een betere kwaliteit van leven tot gevolg.”

Als deelnemer van Zorg in de Wijk stelt Carinova te weten wat er speelt in de woonomgeving van de cliënten. Mensen worden steeds ouder en dit betekent dat hun zorgvraag complexer wordt. Daarom wordt gericht gewerkt aan preventie, zelfredzaamheid en het voorkomen van onnodige zorg. Hierbij staat de samenwerking tussen wijkverpleging, huisarts, sociaal domein en ziekenhuizen centraal.

Zorg dichterbij huis

Zilveren Kruis sluit steeds meer afspraken voor toekomstgerichte zorg, dichterbij huis. In juli vorig jaar bijvoorbeeld met GGZ NHN (ook tot en met 2023). Zo wordt de GGZ-zorg voor patiënten in deze regio zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd met flexibele, specialistische behandeling en digitale zorg zoals online GGZ. In januari 2020 en juli 2019 werden vergelijkbare overeenkomsten voor zorg dichterbij huis gesloten met de ziekenhuizen OLVG (Amsterdam) en UMC Utrecht.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen