Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
26 mei 2020
Artikel delen

Trimbos en NZa monitoren impact coronacrisis op GGZ

Het monitoren van de gevolgen die de coronacrisis heeft op de geestelijke gezondheidszorg is een taak die het Trimbos-instituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de komende tijd gezamenlijk gaan oppakken. Uit een eerste rapport met data van Zorgdomein en VEKTIS bleek dat de instroom van patiënten in de ggz sinds half maart, landelijk ongeveer halveerde. Dat gold overigens niet voor het aantal spoedverwijzingen, die minder sterk daalden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De komende periode zal het betreffende rapport regelmatig aangevuld worden met updates op basis van actuele gegevens uit GGZ instellingen. Overigens werd onlangs ook al duidelijk dat het aantal GGZ verwijzingen sinds enkele weken weer stijgt, samen met het geleidelijk opstarten van de reguliere zorg, nu de coronacrisis, voor wat betreft de belasting van de (IC) zorg, zijn grootste piek gehad heeft.

Inzicht impact coronacrisis op GGZ

De NZa en het Trimbos instituut werken de komende periode samen om inzicht te krijgen op, en begrip te vormen voor, de gevolgen van de coronacrisis op de GGZ. Het doel is uiteindelijk de negatieve impact van de crisis op de GGZ zo veel mogelijk te verzachten. Daarvoor moeten onderbouwde beleidskeuzes gemaakt gaan worden. Dat kan alleen wanneer beleidsmakers beschikken over een actueel inzicht.

Om tot die beslissingen te kunnen komen is het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de coronamaatregelen de GGZ veranderen. Maar ook de vraag of, en waarom, huisartsen minder GGZ-verwijzingen voorschrijven en GGZ-instellingen minder patiënten behandelen. Het is daarbij ook van belang om inzicht te krijgen in welke groepen patiënten het meest geraakt worden door de coronamaatregelen.

Een van de veranderingen die de GGZ de afgelopen maanden in ieder geval al doormaakt is de intensivering van het aantal online, op afstand en via beeldbellen, behandelingen.

Omdat publiek beschikbare gegevens over de geleverde zorg binnen de GGZ jaren achterlopen, is het samenstellen van een actueel inzicht in de geleverde zorg van groot belang. Alleen daarmee kan duidelijk gemaakt worden wat de impact van de coronacrisis is op de wachttijden binnen de GGZ.

Eerste rapport

In het eerste rapport blijkt, zoals reeds aangehaald, dat het aantal verwijzingen sinds beging april weer toeneemt, zowel bij huisartsen als in de ziekenhuiszorg. “De meest recente verwijsdata duiden op een stevig herstel, dus een toename van het aantal verwijzingen. Het aantal verwijzingen is echter nog niet op het niveau van voor de COVID­19 ­maatregelen.”

Het rapport concludeerde ook dat het aantal urgente verwijzingen tijdens de eerste maanden van de coronacrisis minder daalden dan GGZ verwijzingen die minder urgent zijn.

De komende periode moet ook duidelijk worden wat de impact is van de crisis op de wachttijden. In samenwerking met GGZ-instellingen wordt daarnaast gewerkt aan actueel inzicht in de geleverde zorg binnen de GGZ. Dit soort inzichten zijn hard nodig omdat publiek beschikbare gegevens over geleverde zorg binnen de GGZ enkele jaren achterlopen.

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen