Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Twee miljoen euro beschikbaar voor anonieme e-mental health in 2020

Nieuwe subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen vanaf vandaag tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2020 is er voor organisaties in de GGZ-zorg en de verslavingszorg net zoals in de voorgaande jaren 2 miljoen euro beschikbaar.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De regeling is bedoeld om zorg te subsidiëren voor mensen die uit schaamte of angst voor hun omgeving geen professionele hulp durven te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Deze hulp is wel nodig om grotere problemen in een later stadium te voorkomen.

Anonieme e-mental health: laagdrempelig

Anonieme e-mental health kan voorzien in een laagdrempelig aanbod van zorg, al dan niet als opstapje naar reguliere zorg. De zorg wordt verleend op digitale wijze en is volledig anoniem. Omdat dergelijke zorg niet kan worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars, is de subsidieregeling in het leven geroepen. Het Zorginstituut voert deze regeling uit. In 2019 hebben 12 organisaties subsidie ontvangen.

De zorg is bestemd voor lichte tot matig ernstige (eerstelijns-) problematiek. De interventies richten zich onder andere op depressie, angstklachten en eetstoornissen en bestaan bijvoorbeeld uit online groepssessies, chat/email contact met een behandelaar of online modules die de cliënt onder begeleiding doorloopt.

Wijzigingen subsidietraject

Er is voor 2020 een aantal wijzigingen voorgesteld in het subsidietraject, zo blijkt uit een begeleidende informatiebrief.

  1. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) wil middels een gestandaardiseerde vragenlijst monitoren wie (leeftijd, geslacht, klacht) internetinterventies gebruikt. De voor geestelijke gezondheidszorg verantwoordelijke staatssecretaris wil de uitkomsten van de aangeleverde data (afkomstig uit het eerst kwartaal van 2020) samen met het Zorginstituut beoordelen. Deze beoordeling kan mogelijk leiden tot een aanpassing van het subsidieplafond en/of de verdeelsleutel per 2021.
  2. Op verzoek van Blokhuis zal het Zorginstituut in gesprek gaan met de subsidieontvangers over de effectiviteit van de internetinterventies. Zij worden daarvoor eind 2019/begin 2020 benaderd. Het Zorginstituut wil deze gesprekken zo mogelijk plaats te laten vinden op de locaties waar de internetinterventies daadwerkelijk geleverd worden.
  3. De staatssecretaris wil dat subsidieontvangers vanaf het subsidiejaar 2020 in het aanvraagformulier verantwoorden hoe zij hun cliënten, in gevallen waarin dit aangewezen is, toe leiden naar reguliere zorg.
  4. Voor het subsidiejaar 2019 bedraagt het maximumbedrag per interventie 347 euro. De indexering voor 2020 is nog niet bekend. Als het aangevraagde bedrag 347 euro bedraagt, wordt dit bij toekenning verhoogd naar het in 2020 in de Staatscourant te publiceren maximumbedrag.
  5. Op dit moment is de subsidievaststelling gebaseerd op het aantal gerealiseerde internetinterventies vermenigvuldigd met de bij de subsidieverlening vastgestelde bedragen per interventie. Tijdens de evaluatie van de subsidieregeling gaven subsidieontvangers aan dat het maximale bedrag van 347 euro per interventie te laag zou zijn, terwijl het Zorginstituut het lastig vindt om te beoordelen of de ingediende begrotingen reëel zijn. De toezichthouder heeft daarom VWS voorgesteld om de vaststelling van de subsidie te baseren op werkelijk gemaakte kosten. Enerzijds kunnen de subsidieontvangers zo eventueel aantonen dat de werkelijke kosten hoger zijn dan het maximale bedrag van 347 euro per interventie. Anderzijds geeft deze werkwijze de zekerheid dat alleen werkelijk gemaakte kosten vergoed worden. VWS laat per 1 januari 2020 zal blijken of de staatssecretaris het voorstel overneemt.

Subsidietraject in 2018, 2019

In januari 2019 maakte het Zorginstituut bekend dat het voor dat jaar aan 12 organisaties subsidie voor anonieme e-mental health verstrekte, tegen 13 organisaties in 2018. Er werd voor 2019 bijna 3 miljoen euro aangevraagd, tegen 3,2 miljoen euro in 2018. Het plafond (2 miljoen euro) bleef in beide jaren gelijk aan dat van 2017, wat betekende dat voor 67,4 procent (2019) respectievelijk 63 procent (2018) van de aangevraagde bedragen subsidie werd toegekend.

Het Zorginstituut is sinds januari 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van anonieme e-mental health subsidies. De toezichthouder nam deze subsidiëring over van VWS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen