Tweede Kamer keurt financiering Kickstart Medicatieoverdracht goed

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het amendement voor het vrijmaken van financiering voor de Kickstart van het programma Medicatieoverdracht in de begroting van het ministerie van VWS voor 2022. De verwachting is dat het ministerie van VWS de subsidieregeling in januari 2022 publiceert. Daardoor kan ook het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) Farmacie officieel op 1 januari 2022 van start gaan.

In oktober 2021 dienden VVD, D66, CDA en ChristenUnie tijdens de VWS-begrotingsbehandeling een amendement in om budget toe te kennen aan de Kickstart van het bredere programma Medicatieoverdracht. Dat programma wordt door het kabinet gezien als ‘het vlaggenschip van de gegevensuitwisseling’ en draagt bij aan medicatiegebruik, kwaliteit van zorg en meer transparantie.

Programma Medicatieoverdracht

Aan het landelijk Programma Medicatieoverdracht, opgestart vanuit het Informatieberaad Zorg, werken diverse sectoren mee: de gehandicaptenzorg, de GGZ, huisartsenzorg, mondzorg, medisch specialistische zorg, openbare farmacie, publieke zorg, trombosezorg, VVT en de sector patiënt & cliënt. De komende jaren worden de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en de drie informatiestandaarden voor medicatieoverdracht -Medicatieproces, Labwaarden voor medicatie en Contra-indicaties en overgevoeligheden- door alle sectoren in de zorg geïmplementeerd

In de eerste fase van VIPP Farmacie beginnen leveranciers van apotheekinformatiesystemen met de bouw van informatiestandaarden voor een actueel medicatieoverzicht en de technische ondersteuning van de uitwisseling van labwaarden. In een tweede, latere fase vindt de implementatie hiervan plaats in de apotheek. Daarbij dragen regionale apothekersorganisaties zorg voor de coördinatie.

Voordelen VIPP Farmacie

Voor apotheken wordt het zo uiteindelijk mogelijk om alle labwaarden die relevant zijn voor farmaceutische zorg op te vragen, en die bij de medicatiebewaking te betrekken. Verder kunnen apothekers dankzij deze VIPP Farmacie de verzonden stop- en wijzigingsberichten ontvangen en verwerken in de apotheek.

Voordat de informatiestandaarden breed uitgerold worden in de praktijk, worden ze uitgebreid getoetst. In deze ‘Kickstart’ wordt in een beperkte setting aangetoond dat informatiestandaard Medicatieproces 9 in samenhang met de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ werkt in de praktijk.

Over Kickstart

In de Kickstart worden de registratiesystemen van zorgaanbieders aangepast, getoetst en in gebruik genomen door eerste gebruikers. De zorgaanbieders passen de werkprocessen aan volgens de richtlijn. De leerervaringen die tijdens de Kickstart worden opgedaan, worden gebruikt voor eventuele bijstelling van de informatiestandaard en een efficiënte brede implementatie. De Kickstart levert de meeste informatie op als organisaties uit zo veel mogelijk sectoren deelnemen. Dit zodat zo veel mogelijk verschillende praktijksituaties getoetst en hiervan geleerd kan worden.

De beperkte setting bestaat uit twee regio’s waar softwareleveranciers, zorgaanbieders en patiënten de stappen 0 en 3 tot en met 6 uit het 10-stappenplan operationeel maken tot en met de eerste begeleide uitrol bij de betrokken zorgaanbieders. Het programma Medicatieoverdracht organiseert en begeleidt de Kickstart. De beoogde start is begin 2022.

Kijk hier voor meer informatie over het programma Medicatieoverdracht.

ICT&health World Conference

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
dispenser
Medicijndispensers besparen Zuyderland Thuiszorg 24 fte´s  
injecties
Naaldloos injecteren verhoogt opties zelfmanagement
Gegevens delen data
Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start
Amphia Ziekenhuis digitale strategie.
Arnaud Kruizinga, CIO Amphia: 'Eerst de visie, dan de route'
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Robotecho genomineerd; App voor bipolaire stoornis, en meer
Oog staaroperatie
Operatiekamers vrij door SurgiCube bij staaroperaties
In het St. Antonius Ziekenhuis is ‘s werelds meest innovatieve defibrillator in een patiënt geplaatst.
Primeur met mini-defibrillator als erkende behandeloptie
Bernhoven patiëntenportaal
Bernhoven lanceert nieuw patiëntenportaal
hersenimplantaten
Neuralink mag hersenimplantaten op mensen testen
Tijdens het Art Electronica Festival in Oostenrijk heeft de Nederlandse fashion-techontwerper Anouk Wipprecht een bijzondere 3D-geprinte jurk gepresenteerd.
3D-geprinte jurk toont cognitieve belasting van hersenen
Volg jij ons al?