Oproep om mee te doen met de tweede fase van het onderzoek van IKNL, CareCodex en PZNL naar data delen van patiënten in de palliatieve fase.

Tweede ronde project ‘proactief gegevens delen in palliatieve fase’ start

Binnen het project ‘Proactief data delen in de palliatieve fase’ gaat eind januari 2024 de tweede pilot van start voor het delen van gegevens tussen zorgorganisaties. Bij proactieve zorgplanning bespreken zorgverleners de persoonlijke wensen en grenzen van patiënten en hun naasten. Die uitkomsten van gesprekken worden vastgelegd zodat ze op verschillende momenten en in verschillende zorgomgevingen kunnen worden ingezien en gebruikt.

Proactieve zorgplanning gebeurt niet bij niet één zorgverlener of –organisatie. Ook de gekozen, technische oplossing voor het delen van gegevens over proactieve zorgplanning beperkt zich in de praktijk niet tot één softwaresysteem of zorgproces. In het project ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’ streven projectpartners IKNLStichting CareCodex en PZNL om geregistreerde gegevens van gesprekken met patiënten in de palliatieve fase, breder digitaal beschikbaar te maken. Dat helpt zorgverleners in de communicatie met patiënten en hun naasten en met collega’s.

Digitaal gegevens delen

Om zoveel mogelijk bewijskracht te verzamelen, worden breed gezocht in de zorgdisciplines en zorgorganisaties die willen meewerken aan de pilot. Zorgorganisaties die hulp kunnen gebruiken bij het digitaliseren van gegevens over palliatieve zorg of bij het digitaal delen van deze gegevens tussen zorgorganisaties, kunnen zich nu aanmelden voor deelname aan de voor de tweede ronde van de pilot.

De projectpartners komen graag in gesprek met alle personen en organisaties die zich inschrijven om zo de ervaren knelpunten te inventariseren. Het is belangrijk dat de zorgprofessionals en zorgorganisaties die mee gaan doen aan de pilot aan een aantal voorwaarden voldoen. Een beoordelingscommissie gaat bekijken of de partijen die zich aanmelden, geschikt zijn voor de pilot. 

Geschikt

De beoordelingscommissie kijkt onder meer naar de mate van samenwerking tussen de zorgprofessionals in het zorgpad in de pilotregio en naar de verandercapaciteit op het gebied van het zorgproces en ICT. Binnen het samenwerkingsverband dienen minimaal twee soorten zorgorganisaties betrokken te zijn, bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis die beiden pzp-gegevens kunnen en mogen registreren en aanpassen.

Ook is het belangrijk dat er samenwerkingsafspraken tussen de organisaties binnen het samenwerkingsverband zijn. De zorgverleners in het samenwerkingsverband hebben idealiter ervaring met proactieve zorgplanning, maken gebruik van een elektronisch dossier voor hun verslaglegging en zijn beschikbaar voor het deelnemen aan en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de pilot. Daarnaast zijn de deelnemende partijen bereid om actief mee te werken aan kennisverspreiding.

Aanmelden

Zorgprofessionals en zorgorganisaties die werken met een transmuraal zorgpad én bereid zijn tot het AVG-proof delen van deze gegevens met andere zorgverleners en zorgorganisaties kunnen zich tot 8 oktober 2023 inschrijven voor de tweede pilot. Tussen 16 en 27 oktober volgt er een interviewronde met de mogelijkheid tot een tweede gesprek in de eerste twee weken van november om vervolgens eind november een keuze te kunnen maken.

Voor deze tweede pilot wordt in totaal een jaar uitgetrokken, met als startpunt eind januari 2024. Na de eerste en de tweede pilot, vindt nog een derde pilot plaats. Voor deze laatste pilot volgt later de mogelijkheid tot inschrijving.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
mock-up operatiecentrum
Oefenenen in mock-up van nieuw operatiecentrum UMCG
Lichaamsgeluiden wearable
Akoestische wearable monitort lichaamsgeluiden
Digitaal contact
Uw Zorg Online en BeterDichtbij integreren digitale diensten
Partnerportaal
Eenmalig inloggen bij partnerportaal voor juiste informatie
Het programma HDAB-NL wil een veilige toegang waarborgen tot gezondheidsgegevens.
VWS start programma Health Data Access Body (HDAB-NL)
Hartcentrum samenwerking
Bundelen van krachten moet leiden tot één hartcentrum
Volg jij ons al?