Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Uitbreiding richtlijn Acute Zorg voor huisarts

De meest recente uitbreiding van de informatiestandaard Acute Zorg biedt een groot voordeel voor huisartsen en patiënten, zo laat Nictiz weten. Met de publicatie van drie nieuwe berichten is een huisarts vanaf nu snel en volledig geïnformeerd over zijn of haar patiënt. Voortaan staat direct in het eigen huisartsinformatiesysteem wat er met een patiënt met een acute zorgvraag is gebeurd, nadat een meldkamer, ambulance of SEH zorg heeft verleend. Zo is de huisarts direct op de hoogte van het uitgevoerde onderzoek, de gestelde diagnose, de behandeling en de te nemen vervolgstappen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de keten van acute zorg gaat het steeds vaker om patiënten met complexe aandoeningen. Dat maakt het volgens standaardeninstituut Nictiz nóg belangrijker dat een huisarts op de hoogte is van wat er met ‘zijn’ patiënt is gebeurd. Wanneer de huisarts bijvoorbeeld na een behandeling op de SEH snel de juiste informatie retour ontvangt in zijn eigen systeem, is hij of zij beter in staat een passende vervolgbehandeling te bepalen. De overdracht is hiermee in theorie direct geregeld, zonder allerlei papierwerk.

Drie nieuwe berichten huisarts

Nictiz, beheerder van de informatiestandaard Acute Zorg, heeft de standaard nu uitgebreid met drie berichten:

  • 4: rapportage van meldkamer naar huisarts;
  • 13: rapportage van ambulance naar huisarts en
  • 14: rapportage van SEH naar huisarts

De berichten komen voort uit de richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancedienst – afdeling spoedeisende hulp.

Vernieuwing standaard Acute Zorg

Op verzoek van zorgpartijen in de spoedzorg heeft Nictiz de vorig jaar geïntroduceerde informatiestandaard Acute Zorg afgelopen april deels vernieuwd. Samen met partijen uit het zorgveld is toen de berichtgeving voor digitale overdracht tussen ambulance en spoedeisende hulp (SEH) bijgewerkt. Zo moeten zorgprofessionals op de SEH sneller en beter voorbereid zijn op patiënten die per ambulance worden binnengebracht.

In december 2020 begon het programma ‘Met spoed beschikbaar’. Het helpt zorgverleners in de acute ofwel spoedzorg met digitale uitwisseling van gegevens. Doel is het versneld implementeren van de bovengenoemde richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts-huisartenpost-ambulancevoorziening-afdeling spoedeisende hulp’. In de richtlijn staat welke informatie, door wie en op welk moment uitgewisseld moet worden om de spoedzorg voor patiënten te ondersteunen.

Koplopers gezocht

Nu de informatiestandaard Acute Zorg verrijkt is, zoekt het landelijke implementatieprogramma Met Spoed Beschikbaar koplopers voor de berichten 13 en 14. Partijen die belangstelling hebben of meer informatie willen, kunnen hiervoor contact opnemen via info@metspoedbeschikbaar.nl.

Wie als ICT-leverancier de berichten in het informatiesysteem heeft ingebouwd, kan deze nu laten kwalificeren door Nictiz in haar kwalificatie-omgeving. Na kwalificatie zijn de acute zorg-berichten klaar voor gebruik in de praktijk. ICT-leveranciers vinden op de pagina over Acute Zorg meer informatie over het toepassen van de berichten en de volledige informatiestandaard. Wie hulp nodig heeft bij de toepassing, kan gebruik maken van de online tool Amigo! Dit instrument helpt bij de implementatie van een informatiestandaard.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen