Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Uitwerking VIPP Farmacie programma nog dit jaar

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) gaat nog dit jaar het Farmacie-programma, voor digitale medicatieoverdracht, uitwerken. Daaraan werken ook het ministerie van VWS en de KNMP mee. VIPP Farmacie heeft als doel de farmaceutische patiëntenzorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt te versterken.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Om dat doel te kunnen behalen, zullen binnen VIPP Farmacie actuele digitale medicatieoverzichten voor zorgverleners en de patiënt en een verbeterde medicatiebewaking beschikbaar gesteld moeten worden.

Outcomedoel medicatieveiligheid

Daarmee sluit het VIPP Farmacie programma aan bij het landelijke Programma Medicatieveiligheid en het outcomedoel medicatieveiligheid van het Informatieberaad Zorg. Daarin werd bepaald dat recepten voor medicatie vanaf 1 januari 2019 conform de richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven moeten worden. Tevens moet in voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel medicatieoverzicht beschikbaar zijn.

Enkele dagen geleden publiceerde het Informatieberaad Zorg een presentatie waarin onder andere de samenhang tussen de diverse outcomedoelen uiteengezet wordt.

VIPP Farmacie wordt een driejarig versnellingsprogramma. Alle openbare apotheken kunnen participeren. Deelname gebeurt op basis van co-financiering. Verwacht wordt dat de regeling in 2021 van start zal gaan. Een exacte datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. Voor de regeling is een bedrag van 86 miljoen euro gereserveerd.

Inhoudelijke modules VIPP Farmacie

De focus van VIPP Farmacie ligt op drie vlakken. De implementatie en het gebruik van de informatiestandaarden voor medicatieoverdracht, zoals het meditatieproces, lab2zorg en ICA, door apotheken. De uitwisseling van deze medicatiegegevens met de patiënt en de medicatiebewaking door apothekers. Dit jaar worden door het ministerie van VWS en de KNMP drie inhoudelijke modules uitgewerkt.

  • Implementatie en gebruik van de medicatiestandaarden in apotheken;
  • Ontsluiting medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten;
  • Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken.

Deze modules sluiten aan bij het landelijke programma Medicatieoverdracht. Daarin worden de implementatie van de kwaliteitsstandaard Medicatieoverdracht en de bijbehorende informatiestandaarden zorgbarend gerealiseerd. Daarnaast worden de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen