Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

UMC Utrecht en Zilveren Kruis brengen zorg dichterbij huis

UMC Utrecht en Zilveren Kruis hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om meer ziekenhuiszorg dichterbij de patiënt te krijgen. De overeenkomst past in de ambitie ‘Juiste Zorg op de juiste plek’ van de overheid en een groeiend aantal zorginstellingen en -verzekeraars. Daar waar mogelijk worden bepaalde onderdelen van de behandeling thuis of dichtbij huis aangeboden. Zilveren Kruis wil 10 procent van de ziekenhuiszorg tegen 2020 op andere manieren geleverd zien.

Patiënten van UMC Utrecht ontvangen in het kader van de overeenkomst de komende jaren steeds meer zorg thuis, op de eigen bank of in een zorginstelling in de buurt, aldus de betrokken partijen. Zowel het academisch ziekenhuis als de zorgverzekeraar geven aan dat zorg dichterbij de patiënt bij moet dragen aan een betere zorgkwaliteit en beperking van kosten. Dit gebeurt desondanks alleen wanneer een patiënt zich daar comfortabel bij voelt. Zilveren Kruis sloot afgelopen februari een vergelijkbare overeenkomst met onder meer het Zwolse Isala.

Complexe zorg verplaatsen

Patiënten van het UMC Utrecht hebben vaak complexe aandoeningen en hebben hier specifieke zorg voor nodig. Nieuwe technologie zoals vormen van telemonitoring voor chronische aandoeningen maken zorg thuis leveren steeds eenvoudiger. Ook complexe zaken zoals nierdialyse en vormen van chemotherapie kunnen al thuis worden verzorgd.

Uit eerste resultaten blijkt volgens UMC Utrecht en Zilveren Kruis dat mensen het (deels) afnemen van complexe zorg thuis als veiliger en minder belastend ervaren. Deze patiënten zijn én blijven uiteraard onder behandeling bij het ziekenhuis, maar worden zo steeds meer continu en op maat, gevolgd. Voorbeelden zijn in het geval van UMC Utrecht het zelfstandig thuis telemonitoren van de bloeddruk door patiënten, in plaats van af en toe tijdens een fysiek consult. De tijd die patiënten fysiek in het UMC Utrecht doorbrengen, is de laatste jaren al sterk afgenomen en zal nog verder afnemen in de toekomst.

10 procent zorg dichterbij huis

Het UMC Utrecht en Zilveren Kruis hebben het doel om tien procent van de huidige zorg binnen cardiologie, longziekten en specialistische farmaceutische zorg, zoals die in het ziekenhuis plaatsvindt, in 2022 dichterbij de patiënt te organiseren: in de regio, in de buurt of wijk waar de patiënt woont of bij de patiënt thuis. Voor de juiste zorg op de juiste plek, is daarnaast juiste informatie op het juiste moment nodig. Daarom gaan het UMC Utrecht en Zilveren Kruis nauw samenwerken op het gebied van digitalisering.

Zilveren Kruis sprak in vorig jaar al de ambitie uit om 10 procent van de ziekenhuiszorg te verplaatsen. Zo wil de verzekeraar bijdragen aan de in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg afgesproken 0 procent budgetgroei voor ziekenhuizen tegen 2022. De ambitie Juiste zorg op de juiste plek moet hier ook aan bijdragen. Toezichthouder NZa drong in dit kader onlangs nog op meer actie aan van zorgpartijen.

Veiligheid en kwaliteit

“Deze transformatie helpt in de kwaliteit van leven van patiënten”, meent Mirjam van Velthuizen, lid Raad van Bestuur van het UMC Utrecht. “Zij geven zelf aan deze zorg prettiger en minder belastend te vinden. Het reizen naar het ziekenhuis vervalt, als ook de wachttijd in het ziekenhuis. De patiënten zijn in hun eigen vertrouwde omgeving maar voelen zich veilig omdat ze weten dat we 24/7 monitoren en beschikbaar zijn wanneer nodig.” Daarnaast helpen de ingezette nieuwe technieken om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar houden.

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis vult aan: “Veel van onze verzekerden vinden het prettig om een deel van de zorg in hun eigen vertrouwde omgeving te krijgen. Het geeft hen meer regie op hun leven, flexibiliteit en comfort.” De verzekeraar maakt daarover met steeds meer ziekenhuizen afspraken (zoals recent het Tergooi en de Gelre Ziekenhuizen), met als achterliggende gedachte dat zorg thuis een van de antwoorden op de toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt is.

Samenwerking bij e-health

UMC Utrecht en Zilveren Kruis werkten het afgelopen jaar al succesvol samen aan drie e-health toepassingen, zo meldt Zilveren Kruis. Zo kunnen met de nieuwe behandelmethode safe@home vrouwen met een verhoogd risico op een hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap thuis begeleid worden. Ze krijgen een bloeddrukmeter mee en maken gebruik van een app. Deze app coacht ze thuis om hun metingen te doen en geeft feedback. Indien waarden afwijken, wordt dit direct gedetecteerd en krijgt de arts of verloskundige bericht om in te grijpen. Frequente controles én dus veel reistijd is niet meer nodig.

Datzelfde geldt voor de ALS Thuismeten en Coachen app. ALS-patiënten vullen thuis regelmatig informatie in over gewicht, fysiek functioneren – zoals lopen, slikken en aankleden – en over hoe ze zich voelen. Doordat de ziekte zo bij elke patiënt op afstand gevolgd kan worden, krijgt de arts niet alleen meer inzicht in het verloop van de ziekte, maar komen patiënten dus alleen nog naar het ziekenhuis als er een specifieke zorgvraag is, of als de arts bijvoorbeeld ziet dat het gewicht teveel achteruit gaat. Een derde voorbeeld is de Reuma2Go app.

Aansluiten op hoofdlijnenakkoord

De intentieverklaring van UMC Utrecht en Zilveren Kruis sluit volgens de organisaties naadloos aan op de afspraken in het eerdergenoemde hoofdlijnenakkoord voor de Medisch-specialistische Zorg 2019-2022. De inzet van dit akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen, het comfort van de patiënt te verhogen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord moet de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg worden afgeremd naar uiteindelijk 0 procent in 2022.

Reageer

2 reacties op “UMC Utrecht en Zilveren Kruis brengen zorg dichterbij huis”

Geef een reactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen