Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Vaccinatiebewijs vanaf donderdag in CoronaCheck beschikbaar

Vanaf donderdagochtend 24 juni kunnen Nederlanders in de CoronaCheck-app met behulp van hun DigiD een vaccinatiebewijs aanmaken. Volgende week kan ook een herstelbewijs aangemaakt worden, als iemand al corona gehad heeft. Daarmee kunnen gebruikers van de app naar binnen bij evenementen. Per aanstaande zaterdag geldt dat ook voor onder andere discotheken en feestzalen. De app kon al gebruikt worden om een negatieve coronatest te tonen. Vanaf 1 juli kan de app ook worden gebruikt voor het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC), waarmee reizen binnen de EU eenvoudiger wordt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Aan het ontwerp van de CoronaCheck-app en CoronaCheck Scanner-apps zijn hoge eisen gesteld op gebieden zoals privacy en security, schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in de meest recente Kamerbrief Stand van Zaken Covid 19. Om ervoor te zorgen dat de informatieveiligheid goed geborgd is, wordt deze intensief bewaakt en onderzocht. Hiertoe hebben de bedrijven Securify en SECWATCH in februari en maart al penetratietesten en een kwetsbaarheden-analyse uitgevoerd. De bevindingen toonden geen kritieke risico’s. De apps worden ook in de komende periode doorlopend bewaakt en onderzocht.

Delen vaccinatiedata

Het registeren van COVID-19- vaccinaties vindt primair plaats in de bronsystemen van de uitvoerende partijen. Wanneer mensen toestemming hebben gegeven om hun data te delen met het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem (CIMS) van het RIVM, worden deze data aan CIMS doorgegeven. Om een coronatoegangsbewijs of DCC te maken, zal de CoronaCheck app naast CIMS ook zoveel mogelijk andere bronsystemen van uitvoerende partijen aansluiten, zodat zoveel mogelijk mensen direct vanuit de app een bewijs kunnen maken.

Mogelijk worden ook vaccinatieregistraties bij huisartsen direct via CoronaCheck opvraagbaar. De meeste huisartsinformatiesystemen kunnen echter niet direct aansluiten. Een tijdelijke route via het Landelijk Schakelpunt (LSP) is onderzocht maar niet haalbaar. Het LSP is een uitwisselingssysteem dat gegevens ongericht raadpleegbaar maakt. De toestemming die mensen hebben gegeven voor die beschikbaarstelling ziet op huisartswaarneming en niet op CoronaCheck, waardoor de gegevens niet voor dit doel mogen worden gebruikt.

Direct benaderbaar voor CoronaCheck

Hoewel er een juridische grondslag is voor het leveren van vaccinatiegegevens door huisartsen aan CoronaCheck, staat de technische wijze waarop die uitwisseling via het LSP zou worden vormgegeven de koppeling in de weg. Mochten bepaalde huisartsinformatiesystemen wel direct benaderbaar zijn voor CoronaCheck, dan wordt geprobeerd met deze systemen alsnog een koppeling te realiseren.

Voor situaties waarin geen gegevens kunnen worden opgehaald uit CIMS of een ander aangesloten bronsystemen wordt een apart webportaal gerealiseerd. Vanaf 1 juli kunnen zorgverleners, zoals dus huisartsen, voor deze groep mensen dan alsnog een DCC en coronatoegangsbewijs maken. Deze QR-code kan op papier worden gebruikt of alsnog in CoronaCheck worden ingeladen als digitaal bewijs.

Publiekscampagne rond EU-certificaat

Er is een publiekscampagne rond het Europese coronacertificaat voorbereid, die voor de inwerkingtreding van de EU verordening op 1 juli van start gaat (26 juni). Daarin wordt de betekenis en werking van het DCC toegelicht en wordt de burger de weg gewezen naar de juiste plek voor het downloaden van de CoronaCheck app en het ophalen van de vaccinatie-, test- of hersteldata. Ook de route naar een papieren coronabewijs maakt hier onderdeel van uit.

De campagne is een gezamenlijke inspanning van de ministeries van VWS, BZ, EZK, IenW, BZK (wegens het gebruik van DigiD) en het NKC. Organisaties in de reisbranche en de vervoersbranche zijn hierin meegenomen. De campagne zal een breed bereik hebben, via radio, televisie, online kanalen, social media en jongerenmedia. Dit moet ervoor zorgen dat elke Nederlander op de hoogte is van het bestaan van het DCC en weet hoe te handelen als men een DCC nodig heeft voor reizen of evenementbezoek. Laagdrempelige animaties en infographics zijn in voorbereiding.

Coronacheck Scanner-app

Bij de implementatie van het EU Digitaal Corona Certificaat zijn het ministerie van BZK, BZ, EZK, IenW, JenV en VWS betrokken. Ten behoeve van vervoerders en anderen die controle op het DCC moeten uitvoeren, is een Coronacheck Scanner-app in een basisfunctionaliteit op 18 juni opgeleverd (ten behoeve van inwerkingtreding van het DCC op 1 juli), waarna de functionaliteit verder zal worden uitgebouwd. Met deze scanner kunnen controleurs het DCC uitlezen. Bovendien wordt met vervoerders regelmatig de laatste stand van zaken besproken en worden vragen en benodigdheden van de sector geïnventariseerd.

Binnen de werkgroep controle en handhaving automobilisten in de grensstreek, onder leiding van het ministerie van J&V, is het bestaande handelingskader en draaiboek voor controle op de test- en quarantaineverplichting aangepast voor toepassing op controle van het DCC. Dit zodat mobiele teams het inkomende autoverkeer kunnen controleren.

Handmatige controle

Het Digital Covid Certificate (DCC) wordt officieel per 1 juli van kracht en vergemakkelijkt het reizen binnen de EU. Op 1 juli zijn echter nog niet alle lidstaten aangesloten op de EU-Gateway, aldus De Jonge, waardoor bijvoorbeeld vervoerders nog steeds handmatig zullen moeten controleren of voldaan wordt aan de inreisregels. Medio augustus moeten alle lidstaten aangesloten zijn op de EU-Gateway.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen