Verbetering uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen

Onlangs hebben Actiz en enkele ander ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant getekend met als doel informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. Met het convenant worden de afspraken die deze partijen maakten binnen het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) verzegeld. Deze afspraken moeten bijdragen aan het gezamenlijk oplossen van knelpunten in de uitwisseling van gegevens zodat de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever wordt.

Op basis van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg hebben verpleeghuizen de verplichting informatie over de kwaliteit van zorg en over hun bedrijfsvoering bij diverse partijen aan te leveren. Op dit moment kost het aanleveren van deze kwaliteitsinformatie, door de manier van aanlevering, met name ook door een gebrek aan planning niet alleen veel tijd en energie, maar er zijn ook veel onnodige dubbelingen in de uitvraag.

Uitwisseling kwaliteitsinformatie verbeteren

Het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) zorgt voor een efficiënter gebruik van de gegevens die zorgaanbieders registreren. Ook worden binnen het programma vooraf afspraken gemaakt over definities van de uitvraag. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande gegevens uit processen en systemen die zij gebruiken. Ze ervaren hierdoor minder administratieve lasten.

“De werkwijze die in het programma KIK-V ontwikkeld wordt, gaat ons helpen om de administratieve lasten voor zorgorganisaties te verminderen en om waardevolle kwaliteitsinformatie te verstrekken. Het is tegelijkertijd een stimulans voor zorgorganisaties om te kijken hoe zij hun eigen informatiesystemen slimmer kunnen inrichten en kritisch te zijn over de waarde van indicatoren in cliëntenperspectief”, vertelt Anneke Groenenberg, lid van de kerngroep Wonen en Zorg en directeur-bestuurder van zorggroep Liante, namens Actiz.

Afspraken ketenpartijen vastgelegd

In januari zijn de afspraken die de ketenpartijen binnen het KIK-V programma maken, vastgelegd in een ‘afsprakenset KIK-V’. Daarin staat niet alleen welke informatie de partijen met elkaar delen, maar ook hoe zij die informatie goed uitwisselen over twee onderdelen van het Kwaliteitskader: personeelssamenstelling en veilige zorg. In de komende jaren zal, met gebruik van dezelfde peildata en definities, de afsprakenset uitgebreid worden met andere indicatoren uit het Kwaliteitskader.

Wanneer alle deelnemende partijen volgens deze afsprakenset werken, zal de informatie-uitwisseling meer gestroomlijnd verlopen. De kwaliteitsinformatie wordt beter bruikbaar en vergelijkbaar. Daarnaast kunnen de partijen de informatie beter inzetten voor het leren en verbeteren van de zorg en voor zaken als beleid, toezicht en keuze-informatie voor cliënten.

Zorgaanbieders die de afsprakenset volgen, zullen waar nodig veranderingen in hun werkprocessen, techniek en software moeten doorvoeren. Daarvoor is begeleiding beschikbaar vanuit het programma KIK-V. “Het maakt niet uit hoe ver een instelling is met digitaliseren, alle zorgaanbieders kunnen meedoen”, aldus Anneke Groenenberg.

Zelfscan voor impact en resultaat

Voor zorgorganisaties die interesse hebben aan het KIK-V programma deel te nemen is een zogenoemde zelfscan beschikbaar. Hiermee wordt inzicht verkregen in de verwachte impact bij de start van de implementatie en wat KIK-V voor de zorgaanbieder oplevert.

De zelfscan kan via deze link aangevraagd worden. Op de website kik-v.nl vind je alle informatie over het programma KIK-V en de betekenis voor organisaties in de verpleeghuiszorg. Leden kunnen hier terecht.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
patiënt
Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch
3D-Model Schouder
Schouderprothese in 3D-model aangemeten
Volg jij ons al?