Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VGZ: dynamiek zorgstelsel inzetten voor komende uitdagingen

Samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars vanuit een gezamenlijke focus op zinnige zorg wordt urgenter dan ooit. Alleen zo kan Nederland het goed functionerende zorgstelsel behouden dat zijn innovatiekracht getoond heeft tijdens de maatschappelijke uitdaging die de COVID-19-pandemie was. Zorgverzekeraar VGZ benadrukt het belang om de dynamiek van dit zorgstelsel te koesteren en in te zetten om antwoorden te formuleren op de uitdagingen op ons pad, zoals: vergrijzing, personeelstekorten en groeiende zorgkosten.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VGZ stelt hier zelf met zijn Zinnige Zorg-initiatief voorafgaand aan en tijdens de coronacrisis aan bij te dragen. Dat levert volgens VGZ-bestuurder Ab Klink gepaste, innovatieve zorg voor de patiënt op tegen lagere kosten, gebaseerd op slimme ideeën van zorgprofessionals. Sinds 2015 startten er omvangrijke veranderprogramma’s bij de 10 alliantiepartners binnen het netwerk Zinnige Zorg. Zo werden honderden zorginnovaties ontwikkeld waarvan 138 bewezen effectief voor ons zorgstelsel.

Motor voor verandering zorgstelsel

Deze kwaliteitsinitiatieven zijn volgens Klink de motor voor verandering binnen de zorg en onderling commitment. “Coöperatie VGZ is de stuwende kracht achter de opschaling van de kwaliteitsinitiatieven die ontwikkeld worden door onder meer onze netwerkpartners. Met vijf ziekenhuizen schalen we het initiatief ‘Samen Beslissen’ op en met zes ziekenhuizen zetten we in op ‘Telemonitoring COPD en Hartfalen’.”

Zo past het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis telemonitoring toe bij zes patiëntgroepen en maken 800 patiënten hier inmiddels gebruik van. Het Maxima Medisch Centrum breidde telemonitoring voor patiënten met hartfalen uit naar patiënten met COPD. En het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis spreekt van een verdubbeling van het aantal patiënten die via telemonitoring behandeld worden.’

Voorkomen overbodige zorg

Ale Houtsma, voorzitter raad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), een van de alliantiepartners, vertelt hoe het veranderprogramma meehielp bij het creëren van aandacht voor het voorkomen van overbodige zorg, voor méér patiëntgerichte zorg én voor een intensievere samenwerking in de zorgketen. “Een van onze strategische ambities is niet voor niets waardevolle en zinnige zorg. De variatie tussen de netwerkpartners leidt tot snel leren van elkaars werkwijzen, elkaar inspireren, delen van een veelvoud aan kwaliteitsinitiatieven en gezamenlijk innoveren.”

De ruimte voor innovatie die het Nederlandse zorgstelsel biedt, is een van de redenen waarom ons land in vergelijking tot andere Europese landen ruim bovengemiddeld scoort op het gebied van kwaliteit en toegankelijkheid. Klink hierover: “Gereguleerde, vriendschappelijke competitie zorgt voor verandersnelheid, voor variatie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, voor experimenteren en leren, voor werkwijzen die aansluiten bij de intrinsieke motivatie van artsen en verpleegkundigen én voor opschaling van zinnige zorg door heel Nederland. Het netwerk Zinnige Zorg is één van de toonaangevende samenwerkingsverbanden in Nederland en daagt de rest uit te volgen.”

Digitale zinnige zorg

Zorgaanbieders die blijven inzetten op de benodigde cultuurverandering – die maakt dat zij bestaande en nieuwe kwaliteitsinitiatieven implementeren en in sneltreinvaart opschalen – zijn volgens Houtsma de nieuwe koplopers. “Zij hebben een duidelijke strategie die gericht is op digitale zinnige zorg én durven de next steps te zetten.”

Deze nieuwe koplopers verdienen het om een stap voor te krijgen in bijvoorbeeld contractafspraken die VGZ met hen maakt, meent Klink. “De overheid kan de wet- en regelgeving en de financiële prikkels zo inrichten dat als digitale zinnige zorg een passend substituut is voor fysieke zorg, deze gestimuleerd wordt. Want dan versnellen we samen de uitstroom van minder effectief gebleken zorg en bieden we de patiënt gepaste, innovatieve zorg tegen lagere kosten. Zo houden we de zorg toekomstbestendig.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen