Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VGZ start in 9 regio’s met integrale digitale diagnostiek

VGZ start in negen regio’s vanaf 2020 met integrale digitale diagnostiek. De zorgverzekeraar streeft in het kader van zijn programma Zinnige Zorg naar integrale digitale diagnostiek door het realiseren van een goed en passend aanbod in elke regio. Dat moet bij voorkeur plaatsvinden via een contract met één regievoerder per regio die zorgt voor op elkaar afgestemd laboratoriumonderzoek in de eerste en tweede lijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

VGZ werkt om dit te realiseren samen met aanbieders van diagnostiek en trombosezorg die patiëntvriendelijker, beter, sneller en goedkoper is. Met ingang van 1 januari 2020 contracteert de coöperatie in de negen regio’s een integrale aanbieders na een offertetraject waarvan de uitslag op vrijdag 6 september bekend is gemaakt. Zorginkoopmanager Johan van Zeelst stelt in een persbericht van de zorgverzekeraar positief verrast te zijn dat er in de eerste ronde al in negen regio’s een integrale aanpak mogelijk was.

In de negen geselecteerde GHOR-regio’s (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie) wordt toegewerkt naar:

  • Eén goed en fijnmazig prik- en distributienetwerk per regio, dichtbij voor alle patiënten.
  • Uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënten zelf.
  • Schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening laboratoria.
  • Het voorkomen van onnodige of dubbele diagnostiek.
  • Interdisciplinaire regionale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn
  • Kosten die (de premie of eigen betalingen voor de patiënt) niet hoger zijn dan noodzakelijk.

Zinnige Zorg

Coöperatie VGZ stelt samen met zorgaanbieders via onder andere meerjarenakkoorden te werken aan zinnige zorg voor verzekerden. Dat moet leiden tot betere zorg voor de patiënt, zo mogelijk tegen lagere kosten. Bij diagnostiek en trombosezorg in Nederland is er volgens de verzekeraar sprake van versnippering, een fors capaciteitsoverschot en grote verschillen in prijs en kwaliteit tussen aanbieders. ‘Op basis van onderzoek, concrete voorbeelden van aanbieders en nieuwe technologieën zien we ook mogelijkheden voor het realiseren van zinnige zorg op het gebied van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg.’

Het regiobeleid voor integrale digitale diagnostiek past bij het afgelopen april gepresenteerde inkoopbeleid, die de volgende aanpak omvat: organisatie en coördinatie van diagnostiek op regionaal niveau, stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen eerste en tweede lijn en schaalvergroting. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionale keuzes en verbindingen worden gemaakt (in overleg met alle relevante betrokken partijen) voor duurzame diagnostiek.

Toekomstbestendige diagnostiek

Met ingang van 2020 wil VGZ samen met de gecontracteerde aanbieders een transitie beginnen naar toekomstbestendige diagnostiek, met als einddoel dat er in elke GHOR-regio één partij verantwoordelijk is voor de realisatie van integrale digitale diagnostiek voor alle CGZ-verzekerden. ‘In negen GHOR-regio’s is door ons één regievoerende diagnostiekaanbieder aangewezen. Deze aanbieders nemen contact op met alle relevante partijen in de regio’s, waaronder aanvragers/huisartsen, om in gezamenlijkheid overleg een overeenkomst op te stellen.’

Coöperatie VGZ stelt tevreden te zijn met de uitkomst van het eerste offertetraject. Johan van Zeelst, zorginkoopmanager: “Het aantal reacties op onze offerteronde heeft ons positief verrast. Over de hele linie is er veel steun voor het verbeteren van de kwaliteit, snelheid, patiëntvriendelijkheid en doelmatigheid van diagnostiek. Dat we in deze eerste ronde al in 9 regio’s tot een integrale aanpak komen had ik eerlijk gezegd niet verwacht.”

Van Zeelst vervolgt: “Uiteraard begrijpen we dat de impact voor bestaande aanbieders en aanvragers groot is. We maken daarom goed gebruik van de adviezen en feedback die we hebben gekregen. En we willen leren van de trajecten die nu in de eerste 9 regio’s beginnen. Zo kunnen we samen met aanbieders, aanvragers en patiënten toewerken naar de noodzakelijke transitie naar integrale digitale diagnostiek.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen