Videotriage op HAP bewijst meerwaarde

Een huisartsenpost in Oosterhout oogst veel lof van zowel artsen als patiënten voor een videotriage project dat eind vorig jaar bijwijze van proef gestart werd en nu ineens heel erg actueel geworden is. De videotriage is een aanvulling op de telefonische triage.

Het bijkomende grote voordeel van videotriage, ten tijde van de coronacrisis, moge duidelijk zijn. Patiënten op afstand zien om hun klachten te beoordelen. Door het toevoegen van videobeeld kan een arts tijdens het consult op afstand een betere inschatting maken van de klachten en mogelijke behandeling of advies. Zonder visuele informatie gebeurt het nog regelmatig dat toch gekozen wordt voor een consult in huisartsenpraktijk terwijl dat achteraf niet strikt noodzakelijk bleek.

De afgelopen weken is het aantal artsen, huisartsenposten en zorginstellingen die beeldbellen zijn gaan inzetten als alternatief voor fysiek contact, enorm gegroeid. De ervaringen met videotriage in de Oosterhoutse HAP geven een goed beeld van de voordelen die deze technologie ook ná de coronacrisis nog zal hebben.

Eenrichting videoverkeer

De triagisten van Oosterhoutse HAP maken gebruik van de online applicatie WeSeeDo. Die zorgt voor een videoverbinding die naast de telefonische verbinding opgezet wordt. Daarbij kan de triagist wel de patiënt zien, maar andersom niet. Via een link die de triagist naar de patiënt stuurt, wordt de videoverbinding gestart. Tijdens het bespreken van de klachten kan de patiënt vervolgens met zijn eigen smartphone de klachten of symptomen filmen.

Het is uiteraard van belang dat de patiënt een smartphone met camera en internetverbinding, via wifi of het mobiele netwerk, heeft. De videobeelden worden voorlopig nog niet opgeslagen. De triagist kan wel een screenshot maken, bijvoorbeeld om toe te voegen aan het patiëntdossier.

Voor de installatie en het ingebruiknemen van videotriage zoals deze HAP dat doet, zijn geen hardware investeringen in telefooncentrale of videoapparatuur nodig. Wel zijn er licentiekosten voor het gebruik van WeSeeDo. Die bedragen ongeveer 250 euro per maand voor 30 licenties. Het opzetten van de videoverbinding met de patiënt neemt gemiddeld een minuut in beslag. De helft van die tijd wordt gebruikt om de patiënt uit te leggen hoe het gebruikt moet worden.

Meerwaarde videotriage bewezen

De HAP in Oosterhout startte eind 2019 met een testfase voor videotriage. Tot nu toe heeft bijna 200 consulten met video-ondersteuning plaatsgevonden. In 91 procent van de gevallen met succes. In totaal zijn 73 videotriage-consulten beschreven. In 71 van de 73 gevallen oordeelde de triagist dat de videotriage van meerwaarde was ten opzichte van alleen telefonisch contact.

De 73 videoconsulten kregen in 57 gevallen de urgentiecode U5 (geen kans op schade), viermaal was er code U4 en elfmaal code U3 (reële kans op schade; binnen enkele uren beoordelen). Er was eenmaal een urgentiecode U1: een benauwde baby waarvoor een ambulance A1 is geregeld.

Hoewel de meerwaarde van videotriage duidelijk blijkt zijn er ook nog wel enkele nadelen, of uitdagingen. Zo zijn sommige triagisten huiverig om het te gebruiken. De redenen daarvoor lopen uiteen van ‘het is te moeilijk’ of ‘het kost te veel tijd’ tot ‘ik zie dingen die ik niet wil zien’. Het kost nog wat tijd om te beseffen deze extra handeling wel heel veel tijd kan schelen voor de consult- of visitearts.

Er is hoe dan ook verder onderzoek nodig naar effecten op de besluitvorming en kwaliteit van de videotriage. Hierbij dient op grotere schaal de indicatie, doelmatigheid, (kosten)effectiviteit en veiligheid van videotriage te worden nagegaan. Ook ervaringen van patiënten, triagisten en huisartsen dienen hierbij te worden meegenomen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?