Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VieCuri gestart met oncologische thuisbehandeling

In het kader van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek en Ziekenhuisverplaatste Zorg is het Noord-Limburgse VieCuri ziekenhuis deze week gestart met het thuis behandelen van kankerpatiënten die chemotherapie en/of immuuntherapie toegediend krijgen. De oncologische dagbehandeling bij de patiënten wordt uitgevoerd door een team van twee verpleegkundigen die twee dagen per week alle patiënten in de regio bezoeken.

De regie voor de oncologische thuisbehandeling ligt ook bij deze zogenoemde Ziekenhuisverplaatste Zorg bij het ziekenhuis. De medisch specialist (oncoloog) blijft verantwoordelijkheid voor de behandeling, ook wanneer die (deels) buiten het ziekenhuis uitgevoerd wordt. Het project om chemotherapie en immuuntherapie thuis toe te dienen valt binnen het kader van de Ziekenhuisverplaatste Zorg.

Het thuis behandelen van kankerpatiënten is een ontwikkeling die al door meerdere ziekenhuizen in Nederland geïntroduceerd is. Onlangs maakte het Bravis ziekenhuis bekend dat zij de oncologische thuisbehandeling verder gaan uitbreiden. Het Bravis startte in april 2020 een pilot met het thuis toedienen van chemo- en immuuntherapie. Dat bleek, gezien de coronacrisis, een ideaal gekozen moment. Uit de evaluatie van die pilot bleek dat de thuisbehandeling een succes was.

Oncologische thuisbehandeling

Het VieCuri ziekenhuis is deze week gestart met het thuis toedienen van drie oncologische middelen – trastuzumab, pertuzumab of bortezomib – bij een aantal geïncludeerde patiënten. Het feit deze patiënten voor hun behandeling niet meer fysiek naar het ziekenhuis hoeven te komen, scheelt niet alleen tijd, maar een behandeling in de eigen vertrouwde omgeving biedt ook meer rust en comfort.

“We voeren deze behandelingen thuis uit als een extra service. De oncologische middelen worden toegediend door ervaren verpleegkundigen van de oncologische dagbehandeling. De verpleegkundige is gedurende de hele toediening bij de patiënt aanwezig. De lijn met de behandelend specialist blijft kort”, aldus het ziekenhuis.

De komende maanden worden behalve de medisch inhoudelijke en logistieke aspecten ook de patiëntbeleving en redzaamheid geïnventariseerd. Vervolgens zullen de opgedane ervaringen geëvalueerd worden. Daaruit moet dan blijken of het proces en de procedures van de oncologische thuisbehandeling bijgesteld moeten worden en of deze service, en zo ja op welke manier, verder uitgebreid kan worden.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen