Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

VIPP Babyconnect brengt gegevensuitwisseling dichterbij

Rondom de zwangerschap en geboorte van een kind hebben vrouwen contact met veel verschillende zorgverleners. De uitwisseling van gegevens tussen die verschillende zorgverleners verloopt vaak nog mondeling, per e-mail of fax. Dat is niet alleen inefficiënt maar ook foutgevoelig. De behoefte aan digitale gegevensuitwisseling groeit dan ook voortdurend. Dankzij subsidies in het kader van VIPP Babyconnect komt het bereiken van dat doel steeds dichterbij.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Een goed voorbeeld van die vooruitgang is te zien in Limburg en Brabant. Daar heeft het ministerie van VWS een aantal VIPP Babyconnect subsidies toegekend aan regionale partnerschappen. Die zijn opgericht om de realisatie van digitale gegevensuitwisseling te versnellen. In Brabant zijn in dat kader zes zogenoemde verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) opgericht en in Limburg nog eens vier.

Aan deze VSV’s nemen ziekenhuizen, eerstelijns verloskundigenpraktijken, echopraktijken en kraamorganisaties deel. Daarnaast hebben enkele diagnostische centra en de jeugdgezondheidszorgorganisatie zich aangesloten bij dit partnerschap, om in gezamenlijkheid digitale gegevensuitwisseling mogelijk te gaan maken.

Subsidies voor digitale gegevensuitwisseling

De toegekende VIPP Babyconnect subsidies helpen de zorginstellingen, via de regionale samenwerkingsverbanden (VSV’s) bij de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. “Digitale gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen die geboortezorg leveren is essentieel voor het behoud van goede en veilige zorg. We zijn daarom erg blij met de toezegging van de subsidie”, aldus Evi van der Linden, projectleider Babyconnect Brabant en Limburg.

Penvoerder van de projecten in Brabant en Limburg is het RZCC. De projecten worden begeleid door Coöperatie Slimmer Leven. In Limburg wordt daarnaast samengewerkt met ROS Robuust. Op 12 januari staat de startbijeenkomst voor Brabant gepland. Eind van deze maand, 31 januari, volgt dan de startbijeenkomst in Limburg. Daar bespreken de deelnemers welke stappen zij de komende tijd met elkaar gaan nemen om de doelstellingen van VIPP Babyconnect te halen.

Onlangs publiceerde VIPP Babyconnect het visiedocument ‘Samen weten we meer, samen komen we verder’. Daarin wordt de visie van de programma-organisatie op de rol van de eindgebruiker bij veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg uiteengezet.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen