Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
30 augustus 2019
Artikel delen

Visie samenhang zorginfrastructuren Nederland in open consultatie

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samen met enkele andere organisaties het document ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren in Nederland’ beschikbaar gesteld voor open consultatie. In het document wordt een schets gegeven van wat de gezamenlijke ambitie is, welke principes worden nagestreefd en welke infrastructurele functies of diensten in de zorg gewenst zijn.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Met deze open consultatie willen de opstellers en ZN te weten komen of de visie breed gedragen wordt. En zij willen, kijkend naar de geschetste uitgangspunten, zicht krijgen op  zicht krijgen op mogelijke aandachtspunten. Om deze inzichten te verkrijgen zoeken de indieners antwoord op de vragen die in de onderstaande notitie zijn verwoord.

Na de open consultatie en de review door de Architectuurboard Zorg wordt het visiedocument voorgelegd aan het Informatieberaad Zorg, tijdens de vergadering van het Informatieberaad in december 2019. De vraag die daarbij wordt gesteld is of het Informatieberaad de visie omarmt.

De Architectuurboard Zorg maakt onderdeel uit van het Informatieberaad Zorg en is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg.

Wildgroei voorkomen

De indieners geven in de ‘Visie op samenhang in de zorginfrastructuren’ een schets van gemeenschappelijke diensten, knooppunten en technische netwerkinfrastructuren. Om te voorkomen dat een wildgroei aan soortgelijke voorzieningen ontstaat, kan focus worden gelegd op de prioritaire onderwerpen (o.a. Medicatieproces, registratie aan de bron, Twiin en eOverdracht) die het zorgveld samen met elkaar oppakken.

“Met het visiedocument is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een gezamenlijk startpunt. Om deze visie op samenhang in de zorginfrastructuren te realiseren is een aantal vervolgstappen voorzien. Draagvlak voor de visie is de eerste stap. Daarom wordt met de relevante stakeholders het overleg gezocht. Dit is inmiddels afgerond. De vervolgstap betreft het voorleggen aan adviserende en besluitvormende overleggen. Zodat vervolgens met draagvlak de verkenning doorlopen kan worden voor concrete invulling van de visie.”, zo valt te lezen in het document.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen