Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

‘Visie op zibs’: meer zicht op zorginformatiebouwstenen

Er is behoefte aan meer informatie over zorginformatiebouwstenen ofwel zibs. Nictiz presenteert daarom een ´Visie op zibs´. Wat zijn zibs en wat kun je ermee? Welke ontwikkelvragen zijn er, hoe kun je ze op de juiste manier gebruiken en hoe ontstaat een gemeenschappelijke zib-strategie zijn vragen waarop de visie een antwoord formuleert.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Steeds meer zorginformatiesystemen worden voorzien van zorginformatiebouwstenen. De hoofdgedachte achter deze zibs is om de betekenis van (klinische) concepten, los van technisch keuzes en los van implementaties, te beschrijven. De vraag waar een EPD aan moet voldoen om gegevens ‘zib-compliant’ te kunnen opslaan en opleveren, leidt nogal eens tot misverstanden. Eenduidigheid omtrent het gebruik van zibs en informatie over wat er wél en niet mee kan is nodig. Nictiz komt met een uitgewerkte ‘Visie op zibs’ aan die behoefte tegemoet.

Zorginformatiebouwstenen: fundament voor standaardisatie

Een zorginformatiebouwsteen definieert een klinisch concept zodanig dat deze definitie bruikbaar is als bouwsteen in verschillende zorgsituaties en informatiesystemen. Zodoende vormen zibs het fundament voor standaardisatie van zorginformatie. Gegevens hoeven slechts  één keer goed te worden vastgelegd en zijn vervolgens herbruikbaar. Nodig is dan wel dat algemeen bekend is wat zibs precies zijn en hoe ze werken. Maar dat is in de praktijk niet altijd het geval waardoor problemen ontstaan bij het ontwikkelen van zibs. Tevens is er door gebrek aan eenduidige kennis en gebruik van zibs onvoldoende compliance en ontstaan er vraagstukken omtrent beheer en release van zibs.

Samenwerking essentieel voor vervolgstappen op visie

Om die problemen te tackelen staat in de ‘Visie op zibs’ van Nictiz allereerst precies omschreven wat zibs nu zijn en hoe ze werken. Hiernaast formuleert de visie zes ontwikkeldoelen om de toepassing en werking te verbeteren. Aan de zes ontwikkeldoelen wordt gewerkt vanuit drie perspectieven om een gemeenschappelijke zib-strategie te ontwikkelen: Praktijkgebruik (zorginhoud), Bouw (techniek) en Architectuur (Informatie).

Voor de verdere ontwikkeling van zibs is samenwerking noodzakelijk en om die reden wordt op basis van de Nictiz productvisie een vervolgtraject ingezet met alle betrokken partijen zoals leveranciers, zorgpartijen en koepelorganisaties. Doel: het vaststellen van een  gemeenschappelijke zib-strategie. Deze is gericht op een betere werking en gebruik van zibs in alle toepassingen. Belangrijk zijn onder meer een goed doordachte informatiearchitectuur, een goede aansluiting van zibs op de werkwijze van leveranciers van softwaresystemen en op het zorginhoudelijke proces. Nictiz neemt als functioneel beheerder hierin het voortouw en nodigt partijen uit om mee te denken en te doen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen